SLC: Målet är världens lyckligaste kor – djurens dag 365 dagar om året

SLC - Kor Bete6 Mw

Finland har redan idag en av världens striktaste djurskyddslagar. När den nuvarande lagen ska förnyas ställs ribban avsevärt högre. I stället för den nuvarande djurskyddslagen bereds en ny lag om djurens välbefinnande. Det visar på ett nytt tänkesätt som stämmer överens med den moderna människans syn på djur och husdjur.

–  Inför djurens dag vill vi från producenthåll lyfta fram det gedigna arbete för djurvälfärden som utförs på de finländska gårdarna – varje dag, 365 dagar om året. Över 90 procent av alla finländska mjölkkor är redan anslutna till det nationella djurhälsovårdprogrammet Naseva. Det går betydligt längre än lagstiftningen och innefattar bland annat regelbundna hälsogranskningar för våra nötdjur, säger SLC:s ordförande Mats Nylund. 

Där lagstiftningen sätter en grundnivå så satsar de finländska jordbrukarna betydligt mera på djurens välbefinnande än så. Finland har ett frivilligt program för djurens välbefinnande som många djurgårdar är anslutna till. Dessutom har våra finländska mejerier och köttföretag egna kvalitetssystem som förverkligas på gårdarna. Genom dessa förbättras kontinuerligt djurvälfärden. Den höga nivån på det förebyggande arbetet innebär att bland annat antibiotikaanvändningen i Finland är ytterst liten, att vi kan ha nolltolerans mot salmonella och att de finska djuren mår bra.

– För den finländska bonden är det en hederssak att ta väl hand om sina djur. Den som väljer inhemsk mjölk eller kött så väljer samtidigt att stöda en hög etik i djurhållningen. Konsumentens val vid butiksdisken och i restaurangen samt storkökens inköpares val är också ett val för ansvarsfull produktion, hållbarhet och välmående djur, säger Nylund.

Den internationella djurens dag uppmärksammas årligen den 4 oktober. SLC påminner om att årets alla dagar behöver vara djurens dag. 

 

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s ordförande, +358 (0)50 512 2191, mats.nylund@slc.fi
Jonas Laxåback, verksamhetsledare, +358 (0)40 940 2734, jonas.laxaback@slc.fi
Mia Wikström, kommunikationschef, +358 (0)50 355 3213, mia.wikstrom@slc.fi

Mer från SLC