SLC & MTK bjuder in till seminarium om betesmarker och husdjur 8.10

SLC - Mjölk Webb

Pressinbjudan 


Tid: tisdagen den 8.10 kl. 12-16

Plats: Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, 6:e vån. Helsingfors

Anmälan: https://www.lyyti.in/Laidunseminaari_5303/se 

MTK och SLC ordnar ett seminarium om betesmarker och husdjur. Sakkunniga från Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral och Miljöministeriet berättar om husdjurhållningens miljöpåverkan i Finland. Seminariet avslutas med en paneldiskussion om hur vi kunde främja de positiva effekterna som husdjurhållningen bidrar till. Mer information på http://slc.fi/betesmarker2019. 

Fårproducent Emmi Nurmi från västra Nyland och mjölkproducent Bjarne Mara från Vasatrakten ställer gärna upp för intervju. Både Emmis och Bjarnes kontaktuppgifter hittar ni nedan.

Program:

12.00 Öppning av tillfället – Juha Marttila, MTK

12.10 Kulturbiotoper och djurhållningen – Tapio Heikkilä, YM

12.35 Inhemska nötsektorns miljöpåverkan och finländska nötproduktionens särdrag – Perttu Virkajärvi, LUKE

13.15 Nyttan av betesgång för den biologiska mångfalden – Janne Heliölä, SYKE

13.50 Paus 20 min. kaffe med fika

14.10 Betesgången ur praktisk synvinkel, möjligheter och utmaningar – Peppi Laine, Mikkolan Lammastila

14.40 Idisslare och klimatförändringen – Marketta Rinne, LUKE

15.10 Paneldiskussion – Hur kan vi främja de positiva effekterna som husdjurshållningen har på miljön?

Deltagare: Tapio Heikkilä, YM; Janne Heliölä, SYKE; Liisa Pietola, MTK; Peppi Laine, Mikkolan tila; Marketta Rinne, LUKE. Moderator: Annika Öhberg, SLC.

15.55 Avslutande ord – Mats Nylund, SLC

16.00 Seminariet avslutas


Vi kommer att direktsända evenemanget och länken till sändningen publiceras på webbplatsen http://slc.fi/betesmarker2019 ett dygn innan seminariet.

Välkommen! 


Tilläggsinformation:

Mats Nylund, ordförande, SLC, mats.nylund@slc.fi eller 050 512 2191
Annika Öhberg, ombudsman, SLC, annika.ohberg@slc.fi eller 040 7738 220
Emmi Nurmi, fårproducent, info@bovik.fi eller 050 430 4949
Bjarne Mara, mjölkproducent, bjarne.mara@netikka.fi eller 050 557 5179

Mer från SLC