SLC Nyland: Pressinbjudan: Faktaresistens i samhällsdebatten tema för Nyländsk Bondedag

På tisdag (19.11) väntas igen över hundra nyländska bönder till Nyländsk Bondedag på Saga Congress Center (Fur Center) i Vanda. Väder är ett givet samtalsämne då bönder samlas. Den här gången lär det även bli tal om hur vädret förändrat världen, samt om glyfosat och resistens. Vetenskapsredaktör Marcus Rosenlund som nyligen tilldelades statens informationspris för sin bok Väder som förändrade världen deltar och talar på Nyländsk Bondedag under rubriken "Vetenskapens roll i dagens samhällsdebatt". Rosenlund är en känd radioröst bl.a. i programmet Kvanthopp - Det du inte visste att du ville veta. Temat för dagen är "”Faktaresistens i samhällsdebatten”. Dagen inleds Kl. 8.30 med morgonkaffe och projekttorg och avslutas senast kl. 15.30. Ingen anmälan behövs.

Bondedagen inleds med morgonkaffe och projekttorg från kl. 8.30. SLC Nylands höstmöte öppnas av förbundsordförande Thomas Antas kl. 9.15. På programmet förutom Rosenlunds anförande och ordinarie mötesförhandlingar bl.a. lantbrukspolitisk diskussion, samt aktuellt inom intressebevakningen och SLC, med inledning av SLC:s ordförande Mats Nylund. Under lunchpausen (kl. 12.00-13.00) har man även möjlighet att närmare bekanta sig med de projekt som presenterar sin verksamhet på projekttorget. 

På eftermiddagen håller Nylands Svenska Lantbrukssällskaps (NSL) årsmöte som öppnas kl. 13.00 av ordförande Erik Oljemark. Därefter följer ordinarie mötesförhandlingar och prisutdelning, samt föredrag om ”Rådgivande herbicidresistensförsök odlingssäsongen 2019”, av växtskyddsforskare Lotta Poikolainen, NSL och ”Nuläget i glyfosatdebatten inom EU”, av jordbruksöverinspektör Tove Jern, Jord- och skogsbruksministeriet.

Adressen är Mårtensbyvägen 48, 01720 Vanda och ligger strax söder om ringväg III samt öster om Vichtisvägen.

Välkomna till Nyländsk Bondedag!

Program bifogat

 

Tilläggsuppgifter:

Bjarne Westerlund, verksamhetsledare, SLC Nyland, tfn 040 5037188, bjarne.westerlund@slc.fi                                                        Henrik Lassas, direktör, NSL, tfn 0400 860633, henrik.lassas@nsl.fi

Mer från SLC