SLC Nylands ekoutskott: Efter ett mellanår kan nya ekoförbindelser igen ingås nästa år

SLC Nylands utskott för ekologisk produktion konstaterar och intresset för ekologiska livsmedel fortsättningsvis ökar bland konsumenterna. Det är därför välkommet att det lovats medel för att jordbrukare igen skall kunna gå över till ekoproduktion år 2020. Nästa år är det även igen möjligt för ekogårdar med djuren i konventionell produktion att övergå även med djuren till eko.

Förbindelser som ingås 2020 säkrar den nuvarande ekoersättningen till gällande villkor för 5 år framåt. För 2019 fanns det inga medel beviljade för övergång till eko, trots att man ännu är långt från målsättningen om 20 procent av odlingsarealen i eko år 2020. Enligt skrivningarna i regeringsprogrammet säkerställs finansieringen av nya ekoförbindelser år 2020. Hur det blir efter det är emellertid fortfarande öppet.

-Ekologisk produktion är certifierad produktion som granskas årligen, framhåller Mathias Weckström, ordförande för SLC Nylands utskott för ekologisk produktion. Ekologisk produktion bidrar bland annat till biologisk mångfald, miljönytta och extra bra djurvälfärd. Förutom att man inte använder konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel så innebär ekologisk odling i praktiken även en rikare flora vid dikesrenar och åkerkanter och ger därmed bättre livsbetingelser bl.a. för fjärilar, bin och övriga insekter. I ekologisk odling tillämpar man som rutin en varierande växtföljd med vall, höstsäd, ettåriga baljväxter och vårsäd. Det här innebär ett mera varierande odlingslandskap och återigen bättre livsbetingelser för vilt, fältfåglar och insekter.

- Klövervallen, som är själva ”motorn” i den ekologiska växtföljden är en effektiv kolsänka, samtidigt som den tillför marken kväve ur luften utan att fossil energi förbrukas, påpekar Weckström.

På ekonu.fi kan man läsa mer om ekologisk produktion och märkningen av ekoprodukter.

 

SLC Nyland (Nylands svenska producentförbund NSP r.f.)


Tilläggsuppgifter: 

Mathias Weckström
Ordförande SLC Nylands utskott för ekologisk produktion
Tel. 040 5905953
mathias.weckstrom@pargasgard.fi

Bjarne Westerlund                                                                                                                              Verksamhetsledare SLC Nyland                                                                               
Tel. 040 5037188                                                                                                                                bjarne.westerlund@slc.fi

Mer från SLC