SLC söker jurist eller juridikstuderande för vikariat

SLC - Slc Logo Usage 1

Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds jurist kommer att vara tjänstledig från augusti till slutet av år 2019. SLC söker en jurist eller juridikstuderande som vikarie under denna period. Till arbetsuppgifterna hör bl.a. olika juridiska frågor som berör jord- och skogsbrukarnas rättsskydd, markägarrättigheter, beskattning, avtalsfrågor inom jord- och skogsbruk samt olika intressebevakningsuppdrag. Till arbetsuppgifterna hör även deltagande i olika ministeriearbetsgrupper samt bevakning av de lagstiftningärenden som behandlas bl.a. i riksdagen och som berör lantbruket.

Mer information ger SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback: jonas.laxaback@slc.fi eller tfn 040 940 2734.

Mer från SLC