SLC: Viktigt att minimera ekonomiska förlusterna av stormfälld skog

SLC - Stormfalld Skog Ao Liten

Alfrida-stormen som svepte över Åland och vissa delar av fastlandet vid nyår kommer att ha en inverkan på skogsbruket som syns i flera decennier bedömer Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, takorganisation för de finlandssvenska skogsvårdsföreningarna. 

- Det är viktigt att alla aktörer fortsätter att dra åt samma håll för att så snabbt som möjligt rädda det som går av det stormskadade virket. Med tanke på att undvika spridningen av eventuella skadegörare och för att kunna plantera och trygga återväxten av ny skog är det avgörande att få ut så mycket som möjligt av virket ur skogarna innan sommaren, säger Mats Nylund, ordförande för SLC. 

De ekonomiska förlusterna av stormfälld skog kommer att vara betydande för de drabbade skogsägarna.

- Alla delar av kedjan måste göra sitt yttersta för att hålla drivningskostnaderna nere och virkespriset på en för skogsägaren skälig nivå på Åland och på fastlandet för att trygga skogsbrukets framtid, framhåller Stefan Thölix, ordförande för SLC:s skogsutskott.  

För att i framtiden stärka skogarnas möjlighet att klara sig från stormskador är det viktigt att skogsägarna satsar på bland annat tidig gallring av skogen och andra skogsförbättrande åtgärder så att träden får chans att utveckla starka rotsystem.


Tilläggsuppgifter:

Styrelseordförande, SLC, Mats Nylund, tfn 050 512 2191
Skogsutskottets ordförande, SLC, Stefan Thölix, tfn 040 777 6284


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 30 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över 53 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland. http://slc.fi/  

Mer från SLC