SLC:s skogsutskott: Skogsindustrins investeringar positiva nyheter för skogsägarna

SLC - Virke2 Mw

Metsä Groups avisering om satsningar på en massafabrik i Kemi och ett sågverk i Raumo är positiva nyheter för de finländska skogsägarna. Efterfrågan på timmer för sågindustrin har varit för svag och inte motsvarat uttaget från våra skogar, och en ökad efterfrågan på massaved ger möjligheter till ett vettigt pris för gallringsvirke. 

- Dagens alltför låga massavedspris leder till att nödvändiga gallringar blir outförda. Detta försämrar också virkeskvaliteten i våra skogar, säger Stefan Thölix, ordförande för SLC:s skogsutskott.

SLC:s skogsutskott gläder sig åt att industrin meddelat att de nysatsningar som nu är nära investeringsbeslut baserar sig på inhemsk råvara och inte på importvirke. Det här är en positiv signal till skogsägarna och sporrar skogsägarna till att satsa på att sköta skogarna och öka virkesförrådet.

- En rättvis prissättning och en balanserad efterfrågan på virke är en grundförutsättning för att vårt skogsbruk skall ha en framtid och fungera som den första länken i att skapa arbetsplatser och exportintäkter för landet och bidra till en övergång till ett klimatsmartare samhälle, sammanfattar Thölix.
 

Tilläggsinformation:

Stefan Thölix, ordförande för SLC Skogsutskottet, tfn 040 777 6284
Anders Portin, SLC:s skogsombudsman, tfn 040 586 6179

 

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 30 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över drygt 50 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland. http://slc.fi/  

Mer från SLC