SLC:s styrelse kritiserar prissänkningar

SLC - Slc Logo Usage 1

Styrelsen för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC ställer sig kritiskt till köttförädlingsföretaget HK Scans beslut att sänka producentpriset för nöt och broiler. 

- Regeringens utredningsman Reijo Karhinens rapport om jordbrukets lönsamhet som publicerades i början av februari visar att vi måste få ut ett högre marknadspris för alla jordbruksprodukter om jordbruket i Finland ska överleva. Det är verkligen inte jordbrukarnas producentpriser som är orsak till HK Scans ekonomiskt trängda situation, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

Karhinens rapport fastslår att alla led i livsmedelskedjan måste göra sitt för att jordbruksproduktionen i Finland ska tryggas. 

SLC:s styrelse kritiserar även S-kedjans billighetskampanj, som rimmar mycket illa med det faktum att många producenter står inför en utmanande situation efter fjolårets torra sommar med efterföljande brist på grovfoder för husdjuren och därmed ökade foderkostnader.

- Trots att vi vet att det bl.a. på grund av torkan kommer att krävas prishöjningar meddelade S-gruppen i början av februari att man fortsätter och utökar sin billighetskampanj ytterligare med en prissänkning på bland annat köttfärs och broiler. Är det jordbrukarna som får räkningen för den kampanjen nu? Hur kommer det sig att S-kedjans billighetsprodukter nu är samma som de som HK Scan sänker producentpriset för, frågar SLC:s styrelsemedlem Tomas Långgård.

Världens bästa mat kan inte produceras till Europas lägsta producentpriser påminner SLC. Hållbara produktionsmetoder måste vara ekonomiskt hållbara för alla parter – även för producenten. 

- I ett läge där det bland konsumenterna finns ett allt större intresse för finländska råvaror samt ansvarsfulla och hållbara produktionsmetoder är det dags för alla livsmedelskedjans parter att vända matens värdediskussion på rätt köl, säger Nylund. 

 

Tilläggsuppgifter:
Styrelseordförande, SLC, Mats Nylund, tfn 050 512 2191
Styrelsemedlem, SLC, Tomas Långgård, tfn 050 555 3646

 

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 30 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över 53 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland. http://slc.fi

Mer från SLC