Staffan Björkell ny chefredaktör för Landsbygdens Folk

SLC - Staffan Bjorkell Mw Liten
Foto: Mia Wikström

Centralstyrelsen för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. har idag valt Staffan Björkell, 34, till ny chefredaktör för medlemstidningen Landsbygdens Folk. Björkell, som sedan april 2018 fungerar som redaktör på LF, efterträder chefredaktör Micke Godtfredsen som pensionerar sig i vår. 

Björkell, som är hemma i Sarfsalö i Lovisa, är till utbildningen agrolog samt politices kandidat med journalistik som huvudämne. Björkell har utöver lantbruksjournalistik även arbetat som ekonomirådgivare inom landsbygdsrådgivningen. Han driver också ett familjejordbruk på Sarfsalö, Lovisa med potatis som specialodling.

Tilläggsinformation:

Mats Nylund, SLC:s centralförbundsordförande, tfn 050 512 2191

Staffan Björkell, tillträdande chefredaktör på LF, tfn 040 773 3979

Mer från SLC