Statsrådets kommunikationsavdelning: Finländarnas kunskap om sina levnadsvanors koldioxidavtryck har ökat

De som ingått åtagande för hållbar utveckling vill minska sitt koldioxidavtryck med mer än en femtedel

I december 2018 lanserade statsrådets kansli och Sitra en webbplats där finländarna kan förbinda sig att minska sitt koldioxidavtryck. Nu har redan 1 379 finländare ingått ett eget åtagande. I genomsnitt är de som ingått ett åtagande beredda att minska sitt koldioxidavtryck med drygt 22 procent.

Av åtagandena på webbplatsen står det klart att det är lättare att förbinda sig till små gärningar än till stora. Många lovar att reparera istället för att köpa nytt, äta mer närproducerad mat och att bara tvätta fulla maskiner med tvätt. Färre är beredda till exempel att köpa endast återvunna varor eller att under ett år semestra bara i Finland, berättar Riina Pursiainen som är projektplanerare vid statsrådets kansli.

– Men vi ska komma ihåg att också små gärningar har betydelse. Till exempel i dag på Black Friday kan vi alla besluta om vi höjer koldioxidavtrycket av vår konsumtion eller om vi håller en köpfri dag. Eller kanske vi på något annat sätt kan börja leva på ett mer hållbart sätt, säger Pursiainen.

Nästan en tredjedel av dem som ingått ett åtagande på webbplatsen lovar bli veganer. Något under en femtedel är beredda att inte flyga under ett år. Å andra sidan berättar 44 procent av dem som ingått detta åtagande att de inte annars heller har flugit under det gångna året.

– De nästan 1 400 personer som ingått ett åtagande är redan nu väldigt medvetna och det syns i deras åtaganden. Man behöver emellertid inte höra till föregångarna för att minska sitt eget koldioxidavtryck. I stället för att blir vegan kan man kanske äta vegetariskt en gång i veckan, säger Pursiainen.

Statsminister Rinne: Man kan överväga sina konsumtionsval varje dag

Ordföranden för kommissionen för hållbar utveckling, statsminister Antti Rinne, påminner om att arbetet mot klimatförändringen kräver alla samhällsaktörers insats. Regeringens mål är att Finland ska vara klimatneutralt 2035.

– Utöver de politiska besluten är också alla våra handlingar viktiga för hur snabbt vi kan nå Finlands klimatmål, säger Rinne.

– I egenskap av statsminister försöker jag påverka klimatpolitiken både i Finland och på internationella forum. Med mina personliga val vill jag uppmuntra alla finländare till hållbara gärningar i vardagen, fortsätter han.

I dag publiceras statsminister Rinnes personliga åtagande på webbplatsen Sitoumus2050. På webbplatsen kan du bland ett stort antal olika åtaganden för hållbar utveckling välja ett alternativ som passar just dig.

– I fortsättningen väljer jag närproducerad mat i butiken och på torget. Jag ska också i högre grad välja inhemsk insjöfisk. Jag köper el som producerats med vindkraft och följer min vattenförbrukning, berättar Rinne om sina egna åtaganden.

Var och en kan räkna ut sitt eget mål

På webbplatsen Sitoumus2050 finns också tjänsten Hållbar livsstil. Det är en tjänst där du kan räkna ut hur du kan minska ditt koldioxidavtryck och sedan ingå ett åtagande. Tjänsten riktar sig såväl till privatpersoner som till företag och föreningar. Räknaren baserar sig på Sitras test Hållbar livsstil. Livsstilstestet på Sitoumus2050 har redan utförts 65 400 gånger.

Webbplatsen Sitoumus2050 ingår i Finlands samhälleliga åtagande för hållbar utveckling, som är Finlands viktigaste verktyg för genomförande av FN:s globala mål för hållbar utveckling Agenda 2030.

Vid det här laget har också 1 944 företag, kommuner, skolor och organisationer ingått åtaganden.

Ytterligare information: Riina Pursiainen, projektplanerare, tfn 050 470 9569, statsrådets kansli

Webbplatsen Sitoumus2050

Mer från SLC