Tre av fyra finländare anser sin köttkonsumtion vara på lämplig nivå

En färsk kartläggning av finländarnas syn på köttproduktion och -konsumtion har gjorts av Kantar TNS Agri Oy på uppdrag av Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK. Enligt den färska undersökningen har köttet en rätt stabil plats på finländarnas matbord. Över 80 procent av finländarna äter kött åtminstone en gång i veckan. Tre av fyra finländare är helt eller nästan helt av samma åsikt att den finländska köttproduktionen borde åtminstone motsvara finländarnas konsumtion av kött.

Närmare 70 procent av finländarna äter kött flera gånger i veckan enligt undersökningen. Enligt undersökningen fanns det ingen betydande skillnad i hur ofta män och kvinnor äter kött. Cirka 75 procent av de som besvarade enkäten ansåg att andelen kött i deras egen kost är på en lämplig nivå. Det var främst över 45-åringar som starkast var av denna åsikt. 

Av de som deltog i undersökningen var cirka 75 procent helt eller nästan helt av samma åsikt att det i Finland borde produceras kött så att det åtminstone täcker den finländska konsumtionen. Av undersökningens respondenter var 87 procent helt eller nästan helt av samma åsikt om att importerat kött borde fylla samma krav i lagstiftningen som gäller för inhemskt kött. Hälften av de som besvarade undersökningen ansåg att behandlingen av köttkonsumtionens klimateffekter överdrivits i media. Av denna åsikt var främst över 45-åringar. 

Mauno Ylinen, ordförande för MTK:s köttutskott, anser att det är bra att undersökningens resultat ger de finländska producenterna och köttproduktionen ett starkt stöd. Han anser också att det är viktigt att det förs en öppen diskussion, som baserar sig på undersökt och korrekt information om den finländska köttproduktionen och dess effekter på miljön. 

- Konsumenterna må bestämma om de äter kött eller inte. Huvudsaken är att de grundar sina beslut på faktabaserad information, påminner Ylinen. 

Enkäten, som gjordes under den första veckan i november, besvarades av drygt 1 000 finländare. Enkätens svar har viktats för att representera Finlands befolkning enligt, ålder, kön och bosättningsort (Åland uteslutet). Felmarginalen är maximalt +/- 3 procent. 

Tilläggsinformation om undersökningen: https://www.mtk.fi/-/lihankulutus 

MTK arrangerar seminariet Finland och det ansvarsfulla köttet onsdagen 20 november kl. 16-18.30 i Helsingfors. Seminariet riktar sig till köttproducenter, beslutsfattare, påverkare inom matsektorn och media. 

Tilläggsinformation på https://www.mtk.fi/sv/-/vastuullisen-lihan-suomi-seminaari-2011 

Seminariet kan ses via livestraming på www.mediaserver.fi/live/mtk och kan även ses efter seminariet på samma adress. 

Seminariets språk är finska. SLC medverkar som samarbetspart. Hashtag: #tottalihasta


Tilläggsinformation:

Tilläggsinformation om undersökningen:
Saara Patama, sakkunnig, MTK, tfn 044 0539 285

Tilläggsinformation om seminariet:
Mauno Ylinen, styrelsens andra vice ordförande och köttutskottets ordförande, tfn 040 521 2642
Marjukka Manninen, sakkunnig, MTK, tfn 050 533 8924
Klaus Hartikainen, kommunikationsdirektör, MTK tfn 040 169 2060
Kaija Stormbom, kommunikationsplanerare, MTK, tfn 040 848 9559
Mia Wikström, kommunikationschef, SLC, tfn 050 355 3213

Mer från SLC