Livsmedelsverket: Uppgifter om utbetalda jordbruksstöd 2018 finns att få i Viputjänsten

I webbtjänsten Vipu kan jordbrukarna nu se beloppen av de stöd som betalades till den egna gården i fjol samt uppgifter om eventuella återkrav, utsökningar, förpantningar och ytterligare påföljder.

Gårdarna får stödsammandragen för 2018 också per post. Av de postade sammandragen framgår utöver de uppgifter som syns i Viputjänsten också eventuella återkrav som betalats med inbetalningskort och återkrav som drivits in genom utsökning. Livsmedelsverket postar stödsammandragen till jordbrukarna senast vecka 6.

Mer information från Livsmedelsverket:
Utvecklingschef Jaakko Rinne 029 520 4927

Mer från SLC