SLC firar 75 år 2021 istället

SLC - SLC 75 stampel svart transparent WEBB avlang
SLC:s styrelse har med hänvisning till covid19-smittläget beslutat skjuta fram centralförbundets 75-årsjubileum med ungefär ett år till slutet av året 2021.

Eftersom coronapandemins utveckling under den kommande hösten är osäker har SLC:s styrelse fattat beslut om att skjuta fram SLC:s 75-årsjubileum med ungefär ett år till slutet av året 2021. Ursprungligen var det tänkt att jubileumsfestligheterna skulle äga rum den 7 december detta år. Genom beslutet vill SLC minimera risken för smittspridning av coronaviruset.

SLC grundades den 7 december 1945 men verksamheten inleddes först 1946, och därmed innebär det att SLC år 2021 firar 75 år från det första verksamhetsåret.

SLC planerar däremot för att de tilltänkta regionala medlemsfesterna ska kunna hållas under sommaren och hösten 2021 som utomhusevenemang i i Österbotten, Nyland, Åboland och Åland.

SLC informerar närmare så fort det finns ett nytt datum för 75-årsjubileumets seminarium och festmiddag i slutet av år 2021.

Följ med kampanjsidan: slc.fi/75

Mer från SLC