Arbetsminister Tuula Haatainen: Dagligvaruförsörjningen fungerar utan störningar

”Det är förståeligt att människor är oroade över coronaviruset. Det finns dock ingen anledning till överdriven förvaring av livsmedel”, skriver arbetsminister Tuula Haatainen i sitt blogginlägg.

Minister Haatainen har diskuterat med tjänstemannaledningen på arbets- och näringsministeriet och Försörjningsberedskapscentralen om dagligvaruförsörjningen i Finland.

Försörjningsberedskapscentralen är en inrättning inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde som har till uppgift att planera och bedriva operativ verksamhet i samband med upprätthållandet och utvecklandet av försörjningsberedskapen i landet.

Ytterligare upplysningar:

Timo Nevaranta, specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 574 1430

Arbetsminister Tuula Haatainens blogginlägg

Mer från SLC