Återvinning av lantbruksplast till medlemspris – SLC samarbetar med Itä-Suomen Murskauskeskus

SLC - Balar Vastnyland SN webb

SLC och plastinsamlingsföretaget Itä-Suomen Murskauskeskus har ingått samarbete om insamling av sorterad lantbruksplast till återvinning till förmånligt medlemspris. I avhämtningstjänsten ingår plastens avhämtning, lastning, transport samt plastens hanteringsavgift. Genom återvinningstjänsten kan jordbrukare göra ansvarsfulla gärningar för miljön, och sätta plasten i cirkulation för återvinning till nya produkter.

Avhämtningstjänsten inkluderar hämtning av sorterad lantbruksplast från gården till samma pris i hela Fastlandsfinland med undantag för skärgårdsområdena och Åland. Priset för sorterad, ren och återvinningsduglig plast för medlemmar är 30 euro per ton (+ moms). Medlemspriset för fiberduk är 32 euro per m3 (+ moms). Minimifaktureringsmängden för plast är två ton. Om beställningen är mindre än två ton plast faktureras även en beställningsavgift för små partier. För att beställa plastinsamling till medlemspris ska SLC-medlemsnumret uppges i samband med beställningen.

Avhämtningstiden för återvinningsbar plast är cirka två månader från beställningsdagen. Finns det andra medlemsgårdar i området som även behöver insamling av jordbruksplaster lönar det sig att beställa avhämtningen ungefär samtidigt för då kan en effektiv körrutt planeras och väntetiden förkortas.

Det lönar sig att sortera och förvara lantbruksplast på ett ändamålsenligt sätt för då kan plasten återvinnas och användas till nya produkter. För tillfället har företaget inte möjlighet att samla in sådana plaster som inte går att återvinna.

Beställning av avhämtning via mobilapp

Beställningen av avhämtningstjänsten görs via mobilapplikationen ZeroWaste Tilaus, och innan beställningen ska kunden registrera sig för att få användaruppgifter till applikationens smidiga upphämtningsbeställning. I appen ser kunden sin beställnings status samt även information om tidigare beställningar.

Sortering och förvaring av plast är A och O

Det viktigaste för återvinning och transport av jordbruksplaster är sortering och förvaring av plastavfallet. Plasten ska vara möjligast ren, och plasten får inte heller innehålla stora mängder orenheter, såsom mylla, stenar eller metall. Plasten får innehålla endast små mängder organiskt material, såsom hö. Liten mängd vatten eller is skadar inte heller, men ökar dock på plastens vikt, och därmed kostnaderna för avhämtningen.

Itä-Suomen Murskauskeskus har gjort upp tydliga anvisningar för sortering och förvaring. Läs mer om förmånen och sorteringsanvisningarna på slc.fi/murskauskeskus.

Mer från SLC