Bekanta dig med SLC i interaktiv broschyr

Vad gör SLC och vilka frågor jobbar organisationen för? Det kan du läsa om i SLC:s nya interaktiva broschyr.
SLC - SLC broschyr parm FINAL webb

SLC är de finlandssvenska jordbrukarnas, lantbruksföretagarnas och skogsägarnas intresseorganisation.

SLC bevakar medlemmarnas intressen på nationell nivå. Det betyder att SLC påverkar och driver frågor som är väsentliga för lantbruket och landsbygdsföretagandet, för finlandssvenska producenter, landsbygdsföretagare och skogsägare. Politik, marknad, sociala frågor och kompetens är kärnområden i vår verksamhet.

Vi på SLC arbetar för dig som är medlem, för att dina och ditt företags verksamhetsförutsättningar tryggas och förbättras. Därigenom arbetar vi även indirekt för dig som är konsument. Du får rena, hållbart producerade råvaror som stöder den finländska landsbygdens livskraft.

Läs mer om SLC i vår nya broschyr:

Mer från SLC