Carbon Action startar på svenska i vår

SLC - Viljelijat Qvidja Maatakasissa Eija Hagelberg
Foto: Eija Hagelberg

Utbildningen inom kolbindande jordbruk fick en efterlängtad förstärkning då agronomie- och forstmagister Anne Antman startade som projektledare för den svenskspråkiga Carbon Action-verksamheten i Baltic Sea Action Group i början av april. Antman har anställts av BSAG för att producera svenskspråkig odlarutbildning och kommunicera om hållbar skötsel av jordmånen på Carbon Action-plattformen. Jordbrukarna i Svenskfinland kan se fram emot en hel del evenemang och information så snart coronakrisen är över.

Carbon Action är en plattform grundad av Baltic Sea Action Group vars huvudmålsättning är att forska, verifiera och främja kolinlagring i åkermarkerna. Målsättning med det svenskspråkiga delprojektet är att öka kunskapen om de bästa metoderna för kolinlagring i jordbruksmark som en del av en hållbar livsmedelsproduktion. På finska har jordbrukare kunnat ta del av utbildningstillfällen, webbinarier och olika typer av kunskapshöjande material. Att Antman som svenskspråkig projektledare kommer att samarbeta med svenskspråkiga jordbruksrådgivare , stärker och försnabbar informationsspridningen till jordbrukarkåren på svenskt håll.

Den svenskspråkiga aktiviteten finansieras av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden och Svenska Kulturfonden. Projektet samarbetar också tätt med Svenska lantbrukssällskapens förbund SLF. Den svenskspråkiga Carbon Action-verksamheten pågår de kommande 2,5 åren med denna finansiering. I tillägg till seminarier, material och åkerdagar utlovas också en aktivering av smågruppsverksamhet i hela Svenskfinland. Som utbildare fungerar de bästa experterna, och det är meningen att bjuda in en del av dem från Sverige. Verksamheten riktar sig till alla finlandssvenska jordbrukare och avsikten är att den är avgiftsfri för deltagarna.

Agronomie- och forstmagister Anne Antman har lång erfarenhet av arbete med jordbruksmiljön. Senast jobbade hon som miljövårdschef hos Natur och Miljö. Där var hon med om att utarbeta Färdplanen för ett hållbart jordbruk, som också berömts av livsmedelsproducenter. Dessförinnan har hon arbetat bland annat för NTM-centralen i Nyland och jord- och skogsbruksministeriet. Antman kommer från en gård i Östra Nyland. ”Jag gillar verkligen arbetet med jordbrukarna och jag hoppas att jag i mitt nya jobb kan hjälpa till med ärenden som berör skötseln av jordmånen”, konstaterar Antman och väntar redan på att evenemangssäsongen startar.

SLC ser också fram emot samarbetet med Carbon Action-plattformen. ”För SLC är det viktigt att också de svenskspråkiga jordbrukarna via praktiska odling kan öka humushalten, och därmed stärka kolbindningen i marken. Både jordmånen, bonden och klimatet vinner på ökad kolinlagring”, säger Mats Nylund, ordförande för SLC.

Även Jordfonden glädjer sig över att kunna möjliggöra detta viktiga projekt. ”Vi är glada över att detta projekt nu riktar sig till jordbrukarna i kustregionen. Jag hoppas att man via denna satsning hittar praktiska lösningar som gynnar både den enskilda jordbrukaren och hela Östersjön”, säger Jordfondens ombudsman Anders Strandberg.

BSAG:s verkställande direktör Michaela Ramm-Schmidt tackar finansiärerna för det värdefulla stödet. ”Jag väntar redan med iver på det kommande samarbetet för att hjälpa de finlandssvenska jordbrukarna att se hur de kan dra nytta av att jobba för markens produktionsförmåga och samtidigt göra ett viktigt klimat- och Östersjöarbete.”

 

För mer information:
Verkställande direktör Michaela Ramm-Schmidt tfn 040 525 0509, michaela.ramm-schmidt@bsag.fi

Projektchef Anne Antman tfn 040 650 3690, anne.antman@bsag.fi

 

Carbon Action är en samarbetsplattform som startats av Baltic Sea Action Group. Plattformens huvudmålsättning är att forska, verifiera och främja kolinlagring i åkermarkerna och därigenom hejda klimatförändringen och övergödningen av Östersjön. Det vetenskapliga forskningsarbetet koordineras av Meteorologiska institutet. I Carbon Action-pilotprojektet deltar hundra jordbruk från olika håll i Finland som en del av forskningen. Carbon Action-plattformen utför också internationellt sett ett unikt samarbete mellan forskare och jordbrukare. www.carbonaction.org

Baltic Sea Action Group (BSAG, Stiftelsen för ett levande Östersjön sr) är en ideell stiftelse som grundades år 2008. BSAG strävar efter att återställa den ekologiska balansen i Östersjön, bromsa klimatförändringen och skydda den biologiska mångfalden. www.bsag.fi

Mer från SLC