Ekonomilaboratoriet är ÖSP:s nya projekt

Jordbrukssektorn är under press och präglas av en stigande kostnadsstruktur, fluktuerande producentpriser och fallande stödnivåer, vilket gör att hela den finländska primärproduktionen står inför nya utmaningar. Även de stora globala trenderna så som globalisering, befolkningstillväxt och miljötänkande kommer att ha betydande inverkningar på livsmedelskedjan från jord till bord i EU, Finland och i svenska Österbotten. För att svara mot dessa utmaningar har Österbottens Svenska Producentförbund r.f. (ÖSP) initierat projektet Ekonomilaboratoriet. Ekonom Linda Sundman-Melin har anställts för att fungera som projektledare.

- Jag ser framemot att komma ut på fältet och träffa producenterna, och börja fundera på dessa frågor tillsammans med dem. Det är producenterna som har sakkunskapen, och min uppgift blir att stöda dem i att ta vara på den kunskapen på bästa sätt, säger projektledare Linda Sundman-Melin. 

Ekonomilaboratoriet är ett tvåårigt (2020-2021) nätverksbyggande, ekonomiskt och strategiskt kunskapsprojekt för att stärka lantbruksföretagens framtida utvecklingsförutsättningar i svenska Österbotten.

- Varför har en del gårdar lyckats bättre än andra och kan vi lära oss något av dem? Är det möjligt att via kunskapsspridning, nya arbetsmetoder och redskap skapa möjligheter för flera gårdar att förbättra lönsamheten? Vi tror det, och därför är det här projektet viktigt för oss, säger verksamhetsledare Susanne West.

Målet är att finna redskap, metoder och innovationer med vars hjälp man kan ge möjlighet för att allt fler gårdar skall utveckla ett ekonomiskt, strategiskt och visionärt nytänkande och därmed kunna förstå, utveckla samt förbättra gårdens lönsamhet i framtiden. Hjärtat i projektets kunskapsspridning är byggande av lokala nätverk i form av smågruppsverksamhet eller s.k. producentcaféer.

- Det är helt tydligt att det ekonomiska läget i verksamheten också har ett samband med lantbruksföretagarnas välmående. Att ta i bruk nya redskap och metoder i verksamheten kommer också i slutändan att kunna ge positiva effekter på orken och välmående hos lantbruksföretagaren, säger förbundsordförande Tomas Långgård.

Projektet hänför sig till programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och har medfinansiering ur EU:s landsbygdsfond. ÖSP är en fackförening för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten och består av 34 lokalavdelningar. ÖSP är medlem av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC).

 

Mera information:

Österbottens svenska producentförbund r.f.

Linda Sundman-Melin, projektledare
Linda-sundman-melin@slc.fi, 0503734263

Susanne West, Verksamhetsledare
susanne.west@slc.fi, 050-590194

Mer från SLC