Enkät om behovet av säsongsarbetskraft

SLC - Img 20200323 123348
Foto: Mia Wikström

Tillgången till säsongsarbetskraft inom primärproduktionen väcker frågor om huruvida säsongsarbetare ska kunna komma till Finland med tanke på coronasituationens undantagsförhållanden. SLC har under den senaste veckan aktivt varit i kontakt med olika berörda beslutsfattare och poängterat vikten av att säkra tillgången till arbetskraft. MTK har också gjort ett digert arbete i denna fråga och nu sammanställt en enkät för att i snabb ordning kartlägga behovet av säsongsarbetskraft och för att ge stöd åt beslutsfattarna i frågan.

Enkät om behovet av säsongsarbetskraft

Har du behov av säsongsarbetskraft? Vänligen besvara enkäten via Webropol senast onsdagen den 25 mars kl. 16.00.  

 

Tilläggsuppgifter ges av:

  • Försörjningssäkerheten: Försörjningssäkerhetsorganisationens primärproduktionspool MTK utvecklingschef Markus Lassheikki 040 779 9680
  • Säsongsarbetskraft i allmänhet: MTK chefen för ekonomisk utveckling Marko Mäki-Hakola 040 502 6810.
  • SLC:s/ÖSP:s trädgårdsombudsman johanna.smith@slc.fi eller 041 465 1094.

 

Mer från SLC