FFD: Internationellt webbseminarium om riskhantering 11.6

Food and Forest Development Finland FFD ordnar ett internationellt webbseminarium 11.6 om hur småbrukare lyckas hantera kort- och långvariga risker. Seminariet hålls på engelska under titeln “Multidimensional resilience – smallholder producers and farmers managing risks” (Flerdimensionell motståndskraft – småbrukare och jordbrukare hanterar risker).

Coronakrisen har medfört att småbrukare i hela världen varit tvungna att anpassa sig till en totalt förändrad marknad och störningar inom jord- och skogsbrukets försörjningskedjor. Samtidigt kräver klimatförändringen anpassning på lång sikt.

Dessa kritiska frågor diskuteras under seminariet som ordnas av FFD, AgriCord och Forest and Farm Facility (ett partnerskap mellan FAO, IIED, IUCN och AgriCord) i samarbete med Asian Farmers' Association (AFA) och Pan-African Farmers' Organization (PAFO).

Seminariet innehåller både förinspelade delar och interaktiva live-sessioner.

Talare är bland annat Jeffrey Campbell (FAO FFF), Juha Marttila (FFD / MTK), Tiina Huvio (FFD) och Petri Sarvamaa, ledamot av Europaparlamentet. Hela programmet hittas här: facebook.com/FFD.finland

Registreringen sker via länken på sidan ffd.fi/ajankohtaista

Mer från SLC