FGE: Nya exportöppningar på protein- och oljeväxtmarknaderna

År 2020 har varit exceptionellt på många sätt. Växtsäsongen hade visserligen sina egna utmaningar, men det går inte att förbise den inverkan coronapandemin haft på spannmålsmarknaden, konstaterar exportchef Jukka Peltola på Farmers Grain Export.

Coronapandemin skakade åtminstone tillfälligt om de etablerade marknadsandelarna och medförde ändrade konsumentvanor. Marknadsutsikterna påverkades även av nedgången i euro-områdets ekonomiska tillväxt och en viss politisk osäkerhet.

Året var speciellt utmanande för odlarstyrd export, där exporten riktar sig mer mot mervärdesmarknaderna i stället för bulkmarknaderna. Konkurrensen på de internationella havremarknaderna blev också tuffare, men å andra sidan kunde det göras nya exportöppningar på protein- och oljeväxtmarknaderna.

– Vi går nu mot år 2021 på lite skakiga ben, men som tur ser det ut som om efterfrågan skulle börja återhämta sig en aning.

Före den nya skörden kom en efterfrågepeak för specialpartier, men slutet av året förlöpte igen betydligt lugnare. Odlarstyrd export av konventionell och ekohavre var rätt sporadisk samtidigt som leveranser har flyttats fram till nästa års sida.

Det finns fortfarande en stark tro på tillväxt av glutenfri havre på den europeiska marknaden, men ett frågetecken är hur snabbt hushållen och företagen kommer att återgå till det normala efter coronan.

– Fastän exporten av spannmål har gått trögt i höst, så har det ändå funnits exportefterfrågan på olje- och proteingrödor. De första containrarna med raps for i december iväg från Nagu mot de europeiska marknaderna, berättar Peltola.

Följande rapspartier väntar ännu på att komma ombord på fartyget. Det har även funnits efterfrågan på ärter för livsmedelsanvändning. Inom FGE strävas efter att kartlägga intresset för en ärtbåt för leverans i början av våren.

På nästa års sida kommer Farmers Grain Export att ordna distanstillfällen i samarbete med RuoKasvu och Greppa Marknaden. Målsättningen är att ordna exporttillfällen genast i början av året.

– Ta kontakt om du har exportinitiativ, som vi kunde föra framåt tillsammans. God jul och tack för året som gått, hälsar Jukka Peltola.

FGE:s nyhetsbrev 4 2020

Mer från SLC