Framtidsodlarna 4, Otto von Frenckell: Det gäller att se skogen framom träden

Otto von Frenckell på Fagervik gård i Ingå efterlyser en ömsesidig dialog mellan markägarna fastighetsägarna och myndigheterna. Skogen och naturen är inte statisk, den kräver en kontinuerlig skötsel. Det fjärde avsnittet i podcasten Framtidsodlarna handlar om skogsbruket i dag och i morgon.
SLC - Framtidsodlarna puffbild von Frenckell 1 logo WEBB 768x460

För skogsägaren och Skogsrevirets ordförande Otto von Frenckell har skogen alltid betytt mycket mera än enbart jobb. Han beskriver sig som en riktig “skogsmurvel” som alltid har älskat att röra sig i skogen via jakt och orientering.

I dag är skogsbruket en stor del hans jobb och han ser att livet som skogsbrukare blir allt mer utmanande.

- Den allmänna trenden i samhället är att man går mot en avreglering av olika näringar. Men ibland tycker jag att man går mot strömmen när det gäller skog, Man vill reglera idkande av skogsbruk mera och där ser jag en diskrepans, säger Otto von Frenckell.

Som exempel nämner han de färska uppdateringarna av landskapsplanerna både i Nyland och Österbotten. Von Frenckell säger att det numera krävs mycket aktivitet för att försöka följa med alla små kungörelser som publiceras om planbeteckningar för att försöka mota Olle i grind.

- Det är klart att det ska finnas skyddad skog, men det ska bygga på frivillighet och ett lagstadgat skyddsprogram och inte på godtyckliga planbeteckningar gjorde av tjänstemän. Jag efterlyser ett större samarbete och en ömsesidig dialog mellan myndigheter och markägare.

Balansgången i dag handlar om ekonomiskt hållbar verksamhet, skogen som kolsänkor och tryggandet av den biologiska mångfalden i våra skogar. Balansen mellan att lämna kvar död ved och att hålla den växande skogen frisk är speciellt känslig.

- Vi måste sköta om skogshygienen. Nu lämnar vi ju kvar en hel del död ved, men det får inte bli för mycket heller. När till exempel granbarkborrarna börjar florerar så dör frisk skog och man tvingas avverka så länge träden ännu går att använda.

Otto von Frenckell påminner om att naturen aldrig är statisk.

- När man tycker att något ser jättefint och trevligt ut så lägger man en plan- eller skyddsbeteckning på det och så tror man att det ska förbli så där vackert. Men så är det ju inte! Orsaken till att det ser så där trevligt ut är ju resultatet av en kontinuerlig skötsel. Och vill man behålla det vackra så ska man fortsätta att sköta det på samma sätt, säger Otto von Frenckell.


Podcasten Framtidsodlarna hittar du på Podbean, Spotify, på slc.fi/framtidsodlarna och på landsbygdensfolk.fi. I serien reser Jens Berg runt i Svenskfinland för att träffa producenter som utvecklar och ligger i framkant inom sitt område.

Serien produceras av SLC i samarbete med Montem.

#Framtidsodlarna

Mer från SLC