Håll igång verksamheten i skogarna!

SLC - Svf Slc Logo

Skogarna är Finlands livlina och en fungerande skogssektor är ryggraden i vår nationella ekonomi påminner de finlandssvenska skogsvårdsföreningarna och centralförbundet SLC. Skogarna skapar arbetstillfällen och köpkraft i kommunerna och virkeshandeln bidrar till att hålla nationalekonomins hjul i rullning. Trots coronaviruset håller skogarna öppet och skogarna erbjuder såväl arbetstillfällen, som råvaror, träprodukter och rekreationsmöjligheter.

För tillfället står hela samhället mitt i en aldrig förr skådad undantagssituation med anledning av coronaviruset, och det är oklart hur länge den kommer att vara. De avvikande förhållandena och den ekonomiska osäkerheten syns i tidigt skede i företagarnas arbetssituation. Skogsvårdsföreningarna är betydande regionala arbetsgivare. Skogsvårdsföreningarna försöker nu på alla vis sysselsätta sina entreprenörer, och föreningarnas skogsexperter letar kontinuerligt efter nya arbetsområden för skogshuggare, markberedare samt för drivningskedjorna.

Det bästa sättet att minska risken för permitteringar inom skogssektorns företag är att fortsätta virkeshandeln och skogsvårdsarbetet så normalt som möjligt trots coronaviruset. I skogen arbetar man ensam och det är osannolikt att viruset sprids där.

- Av skogsägarna hoppas vi på aktiva insatser i virkeshandel och skogsvård. Finlands 600 000 skogsägare kan nu för egen del göra mycket för att hålla i gång samhället och bidra till att landet tar sig igenom undantagstillståndet med så små skador som möjligt, framhåller Mats Nylund, ordförande för SLC. 

Det finns hundratusentals hektar med försenade skogsvårdsåtgärder och gallringar. Det finns också gott om Kemera-medel till förfogande. Inkomsterna från virkeshandeln kommer dessutom väl till pass för många när övriga inkomstkällor kan bli osäkra.

Från skogsindustrins sida hoppas skogsvårdsföreningarna och SLC på rättvis prissättning och samhälleligt ansvar så att Finland och finländarna tillsammans klarar dessa utmanande tider. 

Skogsvårdsföreningarna och SLC vädjar att så många skogsägare som möjligt nu kontaktar sin egen skogsvårdsförenings rådgivare per telefon eller e-post för att säkerställa att skogshuggare och skogsmaskinföretag har jobb under den kommande växtsäsongen och för att undvika onödiga permitteringar.

Tilläggsinformation:
Jan Slotte, verksamhetsledare, Skogsvårdsföreningen Österbotten, 050 544 2690, jan.slotte@svf.fi
Magnus Wiksten, revirforstmästare, Skogsreviret, 040 594 8930, magnus.wiksten@revir.org
Fredrik Granberg, verksamhetsledare, Väståbolands skogsvårdsförening, 0400 435 048, fredi.granberg@pp.inet.fi
Torbjörn Björkman, verksamhetsledare, Ålands skogsvårdsförening, 0457 3424 855, torbjorn.bjorkman@landsbygd.ax
Kim Söderholm, verksamhetsledare, Jeppo Skogsvårdsförening, 0400 265 424, jeppo.svf@agrolink.fi
Mats Nylund, ordförande, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., 050 512 2191, mats.nylund@slc.fi

Mer från SLC