Luke: Havresådden tio procent större än i fjol – nytt rekord för ärtarealen

Jordbrukarna har levt upp till marknadens förväntningar och ökat såddarealerna för både havre och ärt jämfört med 2019. Havrearealen är 10 procent större jämfört med i fjol. Såddarealen för havre är cirka 347 000 hektar och närmar sig arealen för foderkorn som är cirka 380 000 hektar.

– Ärtarealen är sannolikt över 25 000 hektar i år, vilket är ett nytt rekord under de över hundra år som statistiken täcker. Däremot fortsätter arealerna för rybs och raps att krympa, med den minsta statistiknoteringen sedan 1977, säger överaktuarie Anneli Partala på Naturresursinstitutet.

Spannmål odlas på nästan hälften av åkerarealen i Finland

Spannmålsarealen på 1,1 miljoner hektar utgör nästan hälften av den utnyttjade jordbruksarealen i Finland, som är 2,3 miljoner hektar. Den vanligaste spannmålsgrödan är fortfarande korn som är en viktig fodergröda på gårdarna. Havre odlas på en tredjedel av arealen och vete på en femtedel. Råg odlas på bara ett par procent av spannmålsarealen, efter att såddarealen halverades jämfört med i fjol.

Rågarealen halverad – gott om fjolårsskörden kvar i lager

Rågskörden var i fjol den största sedan 1990. I år har rågarealen halverats jämfört med i fjol och uppgår till knappt 20 000 hektar. Med en normal skördenivå räcker det inte till för att tillgodose den inhemska efterfrågan, som är cirka hundra miljoner kilo råg per år. Hur stor skörd som bärgas i höst återstår att se. Av den goda rågskörden på cirka 180 miljoner kilo som bärgades i höstas finns fortfarande mer än normalt kvar i lager. Det kompenserar en eventuellt knappare skörd i år.

Minsta arealen för rybs och raps på över 50 år

Den sammanlagda såddarealen för rybs och raps var 30 000 hektar. Det är den minsta arealen av gyllengula åkrar på 53 år. Däremot slår ärtåkrarna en ny toppnotering i den över hundraåriga statistiken. Däremot är arealen för kummin, 20 000 hektar, 15 procent mindre än i fjol.

En tredjedel av odlingsarealen är vall

Vallodlingar på cirka 780 000 hektar upptar cirka en tredjedel av den utnyttjade jordbruksarealen. Detta är något mindre än i fjol. Arealerna trädesåkrar och naturvårdsåkrar minskar med en knappt tiondel och upptar mindre än en femtedel av den utnyttjade jordbruksarealen.

Bakgrund till statistiken

Statistikuppgifterna grundar sig på de odlingsarealer per gröda som odlarna anmälde i samband med huvudstödsansökan i våras. Uppskattningsvis var 95 procent av anmälningarna tillgängliga innan de här förhandsuppgifterna publicerades. Uppgifterna om odlingsarealer preciseras och de finns att få för respektive NTM-centrals område 14.7.2020. Då publicerar Naturresursinstitutet de regionala förhandsuppgifterna ur statistiken Utnyttjad jordbruksareal.

Mer information:

Anneli Partala, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 6803, fornamn.efternamn@luke.fi

Statistik: Utnyttjad jordbruksareal 2020, preliminära uppgifter

Mer från SLC