Info om flyg från Ukraina för säsongsarbetare

Regeringen beslöt den 6 maj att ytterligare 3 000 utländska arbetare får komma in i Finland. JSM:s instruktioner finns på: mmm.fi

Eftersom det inte ännu heller finns regulärflyg från Ukraina till Finland, så arrangerar Töitä Suomesta Oy charterflyg enligt behov. Hittills har två charterflyg anlänt, och resorna har förlöpt väl. Imorgon kommer nästa plan. Morgondagens flyg är fullbokat men till flyget den 22.5 finns ännu en del lediga platser. När dessa flyg är fullbokade planeras följande flyg till slutet av maj. Ifall ett enskilt flyg inte får tillräckligt med resenärer kan flygningen flyttas framåt till följande vecka.

Nu när gränserna har öppnats i större grad och när den tidigare namnlistan på 1500 säsongsarbetare som var kritiska för försörjningsberedskapen inte mera tillämpas, så krävs vid gränskontrollen igen från och med 18.5.2020 uppehållstillståndskort om personen har beviljats uppehållstillstånd. Detta berör endast de som anländer med uppehållstillstånd. Tidigare krävdes undantagsvis för de 1500 säsongsarbetare som var kritiska för försörjningsberedskapen endast beslut om uppehållstillstånd och det fysiska kortet var inte ett krav.

Mera information om ankomst till landet:

· JSM:s anvisningar

· Migris anvisningar

· Gränsbevakningsväsendets anvisningar


Eftersom efterfrågan på arbetskraft från t.ex. Thailand och Vietnamn ännu är förhållandevis liten löns det inte ännu att ordna charterflyg därifrån. Om arbetstagare har behov av arbetskraft från dessa länder rekommenderas att fylla i flygbehovsenkäten på myös www.töitäsuomesta.fi.

Bokningsinstruktioner för flyg från Ukraina

Bokningslänk

Bokningen kan också nås via webbplatsen www.töitäsuomesta.fi. Samma bokningslänkar gäller även för kommande flyg.

1. Välj 1-8 vuxna per flyg (då syns pris per passagerare samt totalpris)

2. Under fälten “maksaja” (Betalare) / “matkustajan tiedot” (passagerarinformation) anger du följande:

· Den första PASSAGERARENS namn, telefon, land, nationalitet, födelsedatum och passinformation

· som betalar DIN betalningsinformation med adress och e-post

3. Fyll i informationen för övriga passagerare

4. På betalningssidan skriver du in din gårds namn på nytt under “Vapaa viesti varaukselle“ (fritt tillägg till bokingen) och betalar med önskad betalningsmetod

5. Bokningsbekräftelse, deltagarintyg och destinationsbeskrivning = resevillkor (”matkan ehdot”) skickas till den e-postadress som du har uppgett. Resevillkor (”matkan ehdot”) = flygbiljetterna, separata biljetter skickas inte.

6. Skicka alla bilagor med förklaringar till personen som ska flyga

Se bifogad instruktion för bokningssidan

MTK skickar senare mera information för varje flyg till exempel om förfarandet på Helsingfors-Vanda flygfält, om transporter samt om karantän.

Vid problem kan resebyrån Kontikis servicetjänst kontaktas under följande tidpunkter:

Må–fre 08.00-19.00

Lö 09.00-12.00

E-post: ilmoittautumiset@kontiki.fi

Tel: 09 466 300


Behövlig dokumentation

Ukrainas regeringen kräver följande av personerna som flyger: Giltiga arbetstillstånd för minst 3 månader samt pass.

Ukrainas regeringen kräver även att arbetstagaren har sjukförsäkring. I Finland kommer detta automatiskt från arbetsgivaren. Utöver det behövs inget annat. Finland har underrättat Ukraina om att de arbetstagare som flygs in med dessa charterflyg är sjukförsäkrade och att saken borde vara i skick. Orsaken varför sjukförsäkringsfrågan lyfts fram i ukrainsk media och av politiker är att ukrainare som reser till många andra europeiska länder gör det med svagare avtal och saknas det sjukförsäkringsskydd som Finland har. Den ukrainska sjukförsäkringsdiskussionen är med andra ord inte riktad till just Finland. Det är även bra om arbetstagaren är införstådd med den finländska sjukförsäkringsmodellen och kan berätta om den.

Mera information på vero.fi:

På svenska

På finska

På engelska

Arbetstagare får komma in i landet om dokumenten gällande inresa samt arbetstillstånd är i skick och arbetstagaren har med sig arbetsgivarens motiveringsblankett om varför inresan är nödvändig.

Bokningen är omedelbart bindande och avbokningsavgiften är 100% om kunden avbokar flygningen och flyget ändå avgår på förbestämt datum. Om hela charterflyget flyttas till en annan dag och det nya datumet inte är lämplig för kunden, är avbokningsavgiften 75 € per passagerare.

Mer från SLC