Inhemsk mat viktigare än någonsin

SLC - Shutterstock 1285742641 800X500

Coronaviruset (covid-19) har klassats som en pandemi av världshälsoorganisationen WHO. I Finland försöker vi på alla sätt begränsa smittspridningen för att skydda riskgrupperna, de äldre och de som har nedsatt immunförsvar. Resandet begränsas, stora möten förbjuds och handdesinfektionsmedlet har tagit slut i affärerna. De som kommit i kontakt med potentiellt smittade är försatta i karantän.

Har du funderat på vad du sätter på tallriken om pandemin leder till begränsningar i matimporten? Coronavirusets framfart och konsekvenser ger oss all anledning att uppskatta vår finländska matproduktion. Inom det finländska jordbruket har vi genom medvetna satsningar under flera årtionden lyckats trygga en förhållandevis hög självförsörjningsgrad som uppgår till cirka 80 procent. Det betyder att vi har en rätt så mångsidig produktion av baslivsmedel i landet. Att som nation se till att det i landet både till vardags och i olika slags krissituationer finns ett livskraftigt jordbruk och välfungerande livsmedelsproduktion är allt annat än gammaldags och förlegat. Det är lika förnuftigt idag som det var för 100 år sedan. Betydelsen av inhemsk matproduktion kommer knappast heller att minska i framtiden.

Alla finländare behöver mat varje dag. I detta läge är en inhemsk matproduktion och en hög självförsörjningsgrad viktigare än någonsin. Vi bönder gör vårt bästa för att fortsätta producera din mat – 365 dagar i året – samtidigt som vi värnar om djur, natur och klimat. #bondenbehövs #viodlardinmat #suntbondförnuft

Mats Nylund
SLC:s ordförande

Mer från SLC