Innovationer av kvinnliga jordbrukare belönas

SLC - Fb Img 1586430056148
Copa Cogeca letar efter innovativa kvinnliga jordbrukare som genom sina arbetssätt tacklar klimatförändringen och jobbar för en levande landsbygd. Huvudpriset i tävlingen är 10 000 euro, och ett hedersomnämnande på 5 000 euro delas också ut.

Tävlingen ordnas för sjätte gången och riktar sig till kvinnor inom lantbruks- och skogsbranschen. För att kunna delta ska man vara SLC-medlem.

Innovationen som efterfrågas kan till exempel betyda nya arbetssätt, användning av ny teknik eller nya strategier för att jordbruket ska klara klimatförändringen. Det kan betyda användning av nya verktyg för riskhantering, bevattningssystem, en sänkning av koldioxidutsläpp från jordbruk eller djurhållning, användning av bioenergi, eller satsningar på cirkulärekonomi och hållbara företagsmodeller. 

Copa-Cogeca har utlyst tävlingen som ordnas vart annat år för att belysa den viktiga roll som kvinnorna har inom jordbruk och landsbygdsföretagande samt för att visa på det innovativa arbete som görs av många kvinnor inom landsbygdsnäringarna.

För att delta i tävlingen ska man fylla i blanketten nedan. Kontakta Mia Wikström mia.wikstrom@slc.fi för hjälp med att fylla i den, samt vid alla frågor som gäller tävlingen.
Anmälningsblankett (på engelska).

Följande blankett fylls i av SLC för att försäkra juryn om att kandidaten är kvalificerad att delta (medlem av SLC):
Bevis på SLC-medlemskap

Tävlingsreglerna (på engelska)

Anmälningar lämnas in senast 24.4 2020 per e-post till general.affairs@copa-cogeca.eu, och vinnaren utlyses 6.7 2020.

Mer från SLC