JSM: En lovande start för IYPH 2020 fram till covid-19-pandemin

FN:s internationella växtskyddsår 2020 (IYPH 2020, International Year of Plant Health), initierat av jord- och skogsbruksministeriet i Finland, var på väg mot en lovande start tills covid-19-pandemin lade hinder i vägen för alla evenemang. Covid-19 visar att spridningen av olika virus från människa, djur och växter måste stoppas.

Startevenemang för IYPH 2020 i Rom december 2019 – ett glädjerikt evenemang

IYPH 2020 inleddes i december 2019 vid ett högtidligt firande på huvudkontoret för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) i Rom. Specialsakkunnig Ralf Lopian och Jaana Husu-Kallio, kanslichef vid jord- och skogsbruksministeriet i Finland, var bidragande till att FN:s internationella växtskyddsår blev verklighet.

I ett meddelande till deltagarna sade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres "Låt oss tillhandahålla de nödvändiga resurserna och öka vårt engagemang för växtskyddet under detta internationella år och under hela detta decennium med åtgärder för att uppnå våra mål för en hållbar utveckling. Låt oss agera för människorna och vår planet".

Även i Storbritannien fick IYPH 2020 stor uppmärksamhet. På konferensen Plant Health and Biosecurity vid Royal Botanic Gardens i Kew betonade hans kungliga höghet Prinsen av Wales vikten av växtskyddet och effektiva åtgärder för att förhindra introduktionen av invasiva, skadliga arter. Prinsen av Wales uppmanade länderna att fyrdubbla sina ansträngningar för att ta tag i den "globala växtskyddskris" som hotar världens flora. Han tackade också finska jord- och skogsbruksministeriet för deras roll i att framlägga IYPH 2020 för det internationella samfundet.

Dessutom spelade Belgien en mycket aktiv roll under de första månaderna av IYPH 2020. Belgiens växtskyddstjänst lyckades övertyga det kungliga myntverket och det belgiska finansministeriet att ge ut ett minnesmynt på 2 euro för att främja Internationella växtskyddsåret 2020. När resor blir möjliga igen är detta 2-euros mynt värt att samla på. Ralf Lopian, ordförande för IYPH:s internationella styrkommitté, var en av talarna vid lanseringsevenemanget för det belgiska myntet.

I många länder organiserades öppningsceremonier för IYPH 2020 med deltagande på hög nivå. I Polen öppnades IYPH 2020 officiellt av Polens president, Andrzej Duda. Irlands president Michael D. Higgins planterade en irländsk ek för att fira Irlands start på IYPH 2020. I andra länder uppmärksammade de nationella parlamenten och myndigheterna vikten av växtskydd.

IYPH 2020 är viktigt även utanför Europa

I början av år 2020 hölls stora startevenemang utanför Europa i flera länder, inklusive Australien och Nya Zeeland. Många andra länder hade utarbetat nationella evenemang som planerats för våren och sommaren, men dessa har nu lagts på is. Vissa länder och regionala organisationer har försökt genomföra aktiviteter via digitala plattformar. Andean Community och Internationella regionala organisationen för växt- och djurskydd (Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA) genomförde båda ett antal webbseminarier på grund av karantänkraven.

Aktiviteter avbrutna på grund av covid-19-pandemin

Tyvärr har alla nationella och internationella IYPH 2020-evenemang ställts in sedan mitten av mars på grund av covid-19-pandemin och kraven på isolering.

IYPH 2020-årets främsta evenemang på ministernivå, nämligen Växtskyddsmötet i Rom, sköts upp tills vidare. Det andra flaggskeppsevenemanget inom IYPH 2020, den internationella växtskyddskonferensen i Helsingfors (5–8 oktober), skjuts också upp till juni/juli 2021.

I Finland är den viktigaste händelsen under IYPH 2020 fortfarande den ovan nämnda internationella växtskyddskonferensen som planeras äga rum i Helsingfors. Oavsett vad som händer när det gäller alla planerade evenemang kommer växtskydd att fortsätta att vara viktigt både nu och i framtiden – att skydda växter och därmed skydda livet är avgörande.

Posti firar FN:s internationella växtskyddsår 2020 med ett rullfrimärke med lysande vildblommor. I Finland har även kampanjerna för det minskande antalet pollinerare Insektshotell2020 och Rädda pollineraren bundits till växtskyddsåret. Utan vildblommor och insekter som pollinerar dem är även många nyttoväxter i fara. Vildblommor designad av Paula Salviander är ett rullfrimärke på hundra märken. På de 8 olika inrikes fixvärdemärkena syns blåsippa, liljekonvalj, styvmorsviol, liten blåklocka, smörblomma, rödklöver, prästkrage och midsommarblomster.

Länkar

Internationella växtskyddsåret – International Year of Plant Health 2020 (på engelska)

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO (på engelska)

Om växtskydd (på finska)

Kampanjen Insektshotell2020

Ytterligare information

Specialsakkunnig Ralf Lopian, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 596 5698, ralf.lopian(at)mmm.fi

Bifogade filer

Internationella växtskyddsåret logo

Ralf Lopian JSM 2020

Mer från SLC