JSM: Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske ska diskutera den europeiska gröna given och den gemensamma jordbrukspolitikens övergångsperiod

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 27 januari. På mötets agenda står kommissionens meddelande om den europeiska gröna given och övergångsbestämmelserna för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP). Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.

På det första mötet under Kroatiens ordförandeskap kommer ministrarna att diskutera jordbruksaspekterna i den europeiska gröna given (European Green Deal). Målet i kommissionens övergripande politikprogram är att göra EU till en klimatneutral ekonomi före 2050.

Rådet kommer också att diskutera övergångsbestämmelserna för CAP. Enligt Finland är det viktigt att övergångsbestämmelserna behandlas utan dröjsmål för att den nya programperioden ska kunna inledas enligt planerna.

Ytterligare behandlar rådet bland annat  Tysklands förslag om märkning av livsmedel som berättar om djurens välbefinnande. Tyskland uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten till en ny märkning som svar på konsumenternas krav. Märkningarna lyftes också fram i rådets slutsatser om djurens välbefinnande som Finland tog fram under sitt ordförandeskap.

Mer information:

Ahti Hirvonen, enhetschef, tfn +358 295 16 2337

Satu Haapaniemi, specialmedarbetare, tfn +358 50 400 5193

Mer från SLC