JSM: EU:s jordbruksministrar diskuterar biodiversitetsstrategin och strategin Från jord till bord i en videokonferens

Måndagen den 8 juni håller EU:s jordbruksministrar sin tredje videokonferens för att diskutera jordbrukssynvinklarna i biodiversitetsstrategin samt strategin Från jord till bord som kommissionen offentliggjorde i maj. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.

Ministrarna ska diskutera målen för strategierna och samordningen med den gemensamma jordbrukspolitiken. I båda strategierna föreslår kommissionen ambitiösa mål och åtgärder för att förbättra jordbrukets hållbarhet. Ministrarna förväntas också kommentera kommissionens uppdaterade förslag till fleråriga budgetram (MFF) och förslaget till ett återhämtningspaket för coronaviruspandemin.

Enligt minister Jari Leppä är strategierna ett viktigt steg i utvecklingen av ett hållbart europeiskt livsmedelssystem. Leppä tackar kommissionen bland annat för att strategierna beaktar åtgärdernas övergripande hållbarhet och utvecklingen av livsmedelsförsörjningen i hela livsmedelskedjan.

Leppä betonar att de skogsrelaterade målen i biodiversitetsstrategin bör fastställas i EU:s skogsstrategi. Han påpekar också att skogspolitiken hör till medlemsländernas behörighet och att denna princip måste följas.

Kommissionens uppdaterade förslag till en flerårig budgetram innebär tilläggsanslag också för utveckling av landsbygden. Enligt minister Jari Leppä har kommissionen rätta prioriteringar. MFF-förhandlingarna pågår dock fortfarande och detaljfrågorna är öppna.

Ytterligare information:

Satu Haapaniemi, specialmedarbetare, tfn 0295 162 058

Teppo Säkkinen, specialmedarbetare, tfn 050 516 2868Mer från SLC