JSM: EU:s jordbruksministrar diskuterar framstegen med förslagen till lagstiftning om CAP och fiskerinäringen

EU-ländernas jordbruks- och fiskeministrar sammanträder till en inofficiellt videokonferens den 29 juni 2020 för att diskutera hur reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP) och förslagen till lagstiftning om fiskerinäringen går framåt under Kroatiens ordförandeskap. Ministrarna kommer också att höra kommissionens presentation av fiskemöjligheterna 2021. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.

Ministrarna kommer också att diskutera framstegen med GJP-reformen under Kroatiens ordförandeskap. COVID–19-pandemin har försenat reformarbetet, men Kroatien har främjat reformen trots de väldigt svåra omständigheterna. Under Kroatiens period har man särskilt fokuserat på den nya genomförandemodellen, till exempel på frågor som gäller kontroll- och uppföljningssystem.

Kroatien kommer att ge ministrarna en lägesrapport om de aktuella förslag till lagstiftning om fisket som behandlas av rådet och vid trepartsförhandlingarna. På agendan står bland annat förslaget som rör Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) och förslaget till ändring av kontrollsystemet för den gemensamma fiskeripolitiken.

Vidare presenterar kommissionär Virginijus Sinkevičius meddelandet om de fiskekvoter som ska fastställas för 2021. Kommissionären tar också upp problemet med bifångster av skyddade arter.

Mer information i jordbruksfrågor:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295 16 2047

Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 16 2058

Mer information i fiskerifrågor:

Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn +358 295 16 2458

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 505 16 2868

Mer från SLC