JSM: EU:s jordbruksministrar håller ett videomöte om coronavirusläget

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä deltar onsdagen den 25 mars i ett videomöte med andra EU:s jordbruksministrar. Ministrarna ska diskutera de konsekvenser som coronaviruset orsakar inom jordbruks-, fiskeri- och livsmedelssektorerna. Ordförandelandet Kroatien var tidigare tvunget att ställa in mars månadens möte för rådet för jordbruk och fiske på grund av de försiktighetsåtgärder som följer av coronavirussmittan (COVID-19).

Ministrarna ska också diskutera eventuella åtgärder på EU-nivå inom hela livsmedelssektorn för att avhjälpa situationen.  Den osäkerhet på marknaden som coronaviruset ger upphov till syns också på jordbruksmarknaderna.

Minister Jari Leppä betonar att kommissionen måste följa läget noggrant och vid behov snabbt vidta undantagsåtgärder för att trygga livsmedelsmarknadens funktion och underlätta jordbrukarnas och fiskeriföretagens situation. Vid pandemin ska man på alla sätt undvika att aktörerna i livsmedelskedjan exponeras för viruset och för att försörjningsberedskapen inte ska riskeras.

Ytterligare information:

Satu Haapaniemi, specialmedarbetare, tfn  0295 162 058

Mer från SLC