JSM: EU:s produktionskopplade bidrag för 2020 fastställdes

Statsrådet fastställde i dag villkoren, maximibeloppen och enhetsstödnivåerna för EU:s produktionskopplade bidrag för 2020. Produktionskopplade bidrag kan betalas ut till ett belopp av sammanlagt högst 102,8 miljoner euro. Villkoren för bidragen har inte ändrats jämfört med fjolåret.

Inom stödområde AB i Södra Finland betalas bidrag för mjölkkor, hongetter, tackor och odling av frilandsgrönsaker. Vidare betalas bidrag inom alla stödområden i hela landet för produktion av nöt-, lamm- och killingkött samt för odling av proteingrödor och oljeväxter, råg, sockerbetor och stärkelsepotatis.

Bidrag för mjölkkor kan betalas till ett belopp av högst 32,0 miljoner euro, bidrag för nötkreatur till ett belopp av högst 56,150 miljoner euro, får- och getbidrag till ett belopp av högst 2,8 miljoner euro samt bidrag för jordbruksgrödor till ett belopp av högst 13,7 miljoner euro.

Uppgifterna om alla nötkreatur, får och getter som omfattas av bidraget baserar sig på uppgifterna i djurregistret. Därför måste reglerna för registrering och märkning av djur följas noggrant, bland annat när det gäller anmälningstiderna.

De maximala bidragsbeloppen och de uppskattade enhetsnivåerna, vilka dock preciseras ytterligare i samband med den första posten i slutet av året och i samband med slutposten i juni 2021, är följande:

 milj. ee/djur, ha
Bidrag för mjölkkor   

Mjölkkor, Fastlandsfinland, stödområde AB

30,50

520

Mjölkkor, åländska fastlandet

1,14

700

Mjölkkor, yttre akärgården, stödområde AB

0,36

800

Mjölkkor sammanlagt

32,00

 

Bidrag för Nötkreatur

 

 

Dikor och dikokvigor, stödområde AB, åländska fastlandet och fastlandsfinland

8,40

360

Dikor och dikokvigor, stödområde AB, yttre skärgården

0,85

550

Dikor och dikokvigor, stödområde C

8,85

165

Tjurar och stutar, stödområde AB, Fastlandsfinland

13,70

500

Tjuvar och stutar, åländska fastlandet

0,60

500

Tjuvar och stutar, stödområde AB, yttre skärgården

0,50

1220

Tjuvar och stutar, stödområde C

20,28

160

Slaktvigor, stödområde AB

1,00

185

Skärgårdskvigor, stödområde AB, yttre skärgården

0,15

610

Alla nötkreatue sammanlagt

54,33 

 

Bidrag för tackor

 

 

Tackor, stödområde AB, Fastlandsfinland

1,00

45

Tackor, åländska fastlandet

0,30

80

Tackor och stutar, stödområde AB, yttre skärgården

0,20

100

Bidrag för hongetter, stödområde AB

0,20

80

Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar, hela landet

1,10

25

Alla får och getter sammanlagt

2,80

 

Bidrag för jordbruksgrödor

 

 

Proteingrödor, hela landet

6,30

70

Råg, hela landet

1,50

60

Sockerbeta, hela landet

1,00

90

Stärkelpotatis, hela landet

3,70

550

Frilandsgrönsaker, stödområde AB

1,20

130

Sammanlagt

13,70

 

Mer information:
Suvi Ruuska, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162248
Auli Nurmi, specialsakkunnig, tfn 0295 162304
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC