JSM: Finländska ägg- och köttprodukter beviljades exporttillstånd till Singapore

Singapore beviljade i början av april exporttillstånd för finländska äggprodukter samt konserverat fjäderfä-, gris- och nötkött. Fjäderfäkött och ägg fick ännu inte exporttillstånd, men arbetet med dessa tillstånd fortsätter.

Livsmedelsverkets utredningar om fjäderfäkött samt ägg och äggprodukter som projekten för marknadstillträde förutsatte blev färdiga 2016 och 2019. Livsmedelsverket ordnade också en revision som livsmedelsmyndigheten i Singapore utförde i Finland i september 2019.

Finland har redan i flera års tid haft tillstånd att exportera djupfryst nöt-, gris- och renkött till Singapore. Exporttillstånd för färskt griskött beviljades i juni 2019. Finland får också exportera mejeriprodukter och fiskeriprodukter till Singapore.

År 2019 exporterade Finland griskött, fiskberedningar, mejeriprodukter, choklad, bageriprodukter, frukt- och växtsaft, starka alkoholdrycker, små mängder vatten och maltdrycker samt djurfoder och foderenzymer till Singapore.

Ytterligare information:

Hentriikka Kontio, veterinärråd, tfn 0295 16 2423

Mer från SLC