JSM: Gårdar uppmuntras att ansluta sig till systemet med lönsamhetsbokföring

Nu söker man nya gårdar som är villiga att gå med i lönsamhetsbokföringssystemet. Lönsamhetsbokföringen ger viktig information som man använder för uppföljning av lönsamheten samt för forskning och för beredning av politiken. Systemet bygger på bokföringsgårdar som i dag är cirka 800 till antalet.


Lönsamhetsbokföringsgårdarna följer upp ekonomin och tidsanvändningen samt andra ekonomiska nyckeltal på samma sätt som övriga gårdar. Pro Agria-centren samlar in uppgifterna på gårdar och Handelsträdgårdsförbundet på trädgårdsodlingar.

- Lönsamhetsbokföringen är ett centralt verktyg för att följa upp den ekonomiska utvecklingen inom jordbruket samt för att bevaka och bereda jordbrukspolitiken. Gårdarna producerar den information som vi behöver för att kunna motivera politikens effekter och behov. Jag uppmuntrar gårdarna att ansluta sig till systemet. Detta är ett viktigt arbete, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Finland hör till EU:s gemensamma nätverk (FADN) som samlar in motsvarande uppgifter i andra EU-länder.

Naturresursinstitutet sammanställer uppgifterna och sänder en rapport till gårdarna. Den största fördelen med lönsamhetsbokföringen är att gårdarna kan följa upp ekonomin noggrant och får en gårdsspecifik rapport. Rapporterna är avgiftsfria för de deltagande gårdarna. Alla gårdsbruksenheter drar nytta av informationen till exempel via tjänsten Taloustohtori.

- Vi ger de deltagande gårdarna rapporter som gårdarna har mest nytta av när de utvecklar verksamheten och gör jämförelser. På tjänsten Taloustohtori kan alla kolla hur det går för jordbruket ekonomiskt och hållbarhetsmässigt, säger Arto Latukka, specialforskare vid Naturresursinstitutet.

Ytterligare information:

Arto Latukka, specialforskare, Naturresursinstitutet, tfn 0295 32 6308, arto.latukka@luke.fi

Naturresursinstitutets webbsidor:

https://www.luke.fi/sv/om-naturresurser/jordbruk/lantbrukets-lonsamhet/

www.luke.fi/ekonomidoktorn

Mer från SLC