JSM: I Finland startas en ny hotellkedja – Kampanjen Insektshotell2020 kör igång

Kampanjen Insektshotell2020, som inleddes den 1 april 2020, uppmanar finländare att bygga insektshotell på gårdsplaner, balkonger och stigar. Kampanjen är en del av FN:s internationella växtskyddsår och har sin grund i oron över att insekterna håller på att försvinna i hela världen. Hålbyggande pollinerare överlever och förökar sig inte utan lämpliga boplatser, vilket leder till att matväxterna försvinner.

På grund av att insekterna riskerar att försvinna finns det mer efterfrågan på hotell i insektsvärlden än någonsin. Klimatförändringen och urbaniseringen har inskränkt det naturliga livsutrymmet för pollinerande insekter, varför insekterna behöver hjälp för att hitta boplatser. Om insekterna inte hittar lämpliga bon, kan det minskande antalet insekter leda till en matkris.

- Konstgjorda bon, det vill säga insektshotell, är nödvändiga eftersom de pollinerande insekternas naturliga livsmiljöer blir sällsyntare från år till år. Om dessa hålbyggare inte hittar boplatser kommer beståndet av pollinerare att minska drastiskt. Om vi inte har pollinerare försvinner snart bär och andra matväxter från våra tallrikar, säger jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Rundradion genomför samtidigt projektet Pelasta pörriäinen. Alla insektsvänner kan anmäla sina insektshotell på Yle Luontos webbsida yle.fi/luonto. På webbplatsen kan alla följa upp hur många insektshotell som människor byggt under kampanjerna.

Ska du driva ett hotell?

Det är enkelt och billigt att bygga ett insektshotell. Det är ett sätt att dra sitt strå till stacken och restaurera pollinerarnas livsmiljöer. Det går bra att bygga ett insektshotell på den egna gårdsplanen.

- Som byggmaterial kan man använda till exempel mjölkburkar fyllda med strån eller avsågade trädstammar som man gjort hål i. Man kan också förbättra pollinerarnas levnadsförhållanden genom att lämna en del av gräsmattan oklippt, säger Husu-Kallio.

Tips för hur man kan bygga ett insektshotell finns på kampanjens webbplats www.hyonteishotellit.fi. Bilder på hotellen kan delas ut i sociala medier med hashtaggarna #hyönteishotellit2020, #pelastapörriäinen och @hyonteishotellit2020. Hela Finland får då följa med hur den nya ”hotellkedjan” växer under våren och sommaren.

- Att bygga insektshotell är en praktisk miljöinsats. Man kan också tänka på sig själv: när jag bygger ett hotell har jag även i fortsättningen lingongröt och jordgubbssylt på min tallrik. Insektshotell behövs både på landsbygden och i städerna, säger Husu-Kallio.

Det är viktigt att komma ihåg att man får ha insektshotell endast på egen mark, inte på grannens tomt eller på allmänna grönområden eller i stadsparker.

Webbsidor och hashtaggar i sociala medier

På webbplatsen www.hyönteishotellit.fi finns allmän information om kampanjen och praktiska anvisningar för hur man bygger ett insektshotell. På webbplatsen finns också intervjuer med experter och vänner till insektshotell.

I sociala medier kan insektshotellen följas på Twitter med hashtaggarna #hyönteishotellit2020 och #pelastapörriäinen. På Instagram är hashtaggen @hyonteishotellit2020.

År 2020 är FN:s växtskyddsår

Kampanjen Insektshotell2020, som lanserats av jord- och skogsbruksministeriet och genomförs tillsammans med ett omfattande partnernätverk, är en del av FN:s internationella växtskyddsår som Finland initierat. I kampanjen deltar utöver jord- och skogsbruksministeriet även närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland, Helsingfors stad, Högholmens djurpark, Naturresursinstitutet, Maa- ja kotitalousnaiset, Forststyrelsen, Skogsindustrin, Livsmedelsverket, Steinerkasvatuksen liitto, Finlands 4H-förbund, Finlands Biodlares Förbund, Finlands Handelsträdgårdsförbund, Finlands Miljöcentral, Suomen Omakotiliitto, Finlands Scouter, Yhteismaa ry, Yle Luonto och miljöministeriet.

Ytterligare information

om kampanjen:
• Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2184, fornamn.efternamn(at)mmm.fi
• Janne Impiö, kommunikationsdirektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2064, fornamn.efternamn(at)mmm.fi
• Marja Savonmäki, växtskyddschef, tfn 0295 16 2280, fornamn.efternamn(at)mmm.fi
• Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, tfn 0295 16 2439, fornamn.efternamn(at)mmm.fi
• Mervi Laitinen, kommunikationsexpert, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2098, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

om insektshotell:
• Reima Leinonen, miljösakkunnig, närings-, trafik- och miljöcentralen, tfn 029 502 3799, fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi

om pollinerare:
• Sakari Raiskio, forskare, Naturresursinstitutet, tfn 0295 326 454, fornamn.efternamn(at)luke.fi
• Ari Järvinen, besökande specialist, Naturresursinstitutet, tfn 0295 322 178, ext.fornamn.efternamn(at)luke.fi

om kampanjen Pelasta pörriäinen
• Ville Alijoki, ansvarig producent, Yleisradio – Yle Luonto, tfn 040 163 8553, fornamn.efternamn(at)yle.fi

Mer från SLC