JSM: Kemera-lagen ska enligt planerna förlängas med ett år

Jord- och skogsbruksministeriet bereder en regeringsproposition om en förlängning av giltighetstiden för den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, alltså den s.k. Kemera-lagen, till utgången av 2021. Behovet av en förlängning beror på att den europeiska gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) och reformerna av det statliga stödet har fördröjts. Den gällande lagen är i kraft till den 31 december 2020.

Kemera-lagen, som stiftades 2015, har godkänts av kommissionen och baserar sig på de nuvarande riktlinjerna för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn. På grund av att reformerna har fördröjts håller kommissionen på att bereda en ettårig förlängning för de nuvarande reglerna för statligt stöd. Kommissionen har på sin webbplats publicerat ett utkast till beslut i ärendet och håller på att höra berörda parter. Det svenska och finska utkastet till beslut finns på kommissionens engelskspråkiga webbplats.

Avsikten är att regeringen ska överlämna en proposition till riksdagen med förslag till lag om förlängning av giltighetstiden för Kemera-lagen som en s.k. budgetlag i september 2020. Jord- och skogsbruksministeriet strävar efter att bidra till att propositionen ska kunna behandlas i riksdagen så snabbt som möjligt för att beslut om finansiering ska kunna fattas med stöd av Kemera-lagen utan avbrott.

Finlands skogscentral informerar separat om frågor som gäller ansökan och beslut om Kemera-stöd.

Mer information:                  Marja Hilska-Aaltonen, forstråd, tfn 0295 162 447 Kirsi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 451 E-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC