JSM: Man vill komma snabbt i gång med att öka biogasproduktionen

Arbetsgruppen som arbetat med det nationella biogasprogrammet har lagt fram sina förslag. Gruppen har gett en ram för det fortsatta arbete som främjar en ökad biogasproduktion. Enligt gruppens förslag ska det bland annat bli enklare att sälja biogas från gårdar. Ytterligare ska man utvidga distributionsnätet, öka forskningen och effektivisera återvinningen av näringsämnen i samband med att produktionen av biogas ökas.

Enligt jord- och skogsbruksminister Jari Leppä är det viktigt att de åtgärder och riktlinjer som arbetsgruppen föreslagit kan genomföras snabbt.

"Det finns ett stort intresse för verksamheten inom biogasbranschen, men bland annat osäkerheten kring beskattningen och regleringen bromsar upp utvecklingen och investeringarna inom sektorn. Därför ska långsiktiga beslut om dessa tas så fort som möjligt, såsom arbetsgruppen också har föreslagit", säger Leppä.

Enligt Leppä ska ett fungerande och täckande produktions- och distributionssystem för biogas omfatta anläggningar och aktörer i alla storleksklasser.

"Produktionen och distributionen bygger på stora och medelstora anläggningar, men även gårdsanläggningar har en egen viktig roll,  till exempel anläggningarna på enskilda gårdar eller flera gårdars gemensamma anläggningar. Biogasproduktionen kan förbättra gårdarnas lönsamhet och den har också en betydande roll när det gäller jordbrukets klimatåtgärder", säger Leppä.

Jord- och skogsbruksministeriet anser det vara viktigt att alla processfaser, även hållbar återvinning av näringsämnen, beaktas när biogasproduktionen utvecklas. När biogasproduktionen och  gödselhanteringen ökar, blir också sortimentet av återvinningsbaserade gödselfabrikat större och då är det särskilt viktigt att skapa en fungerande marknad för dessa. Detta är också ett sätt att förbättra biogasproduktionens lönsamhet.

Lönsamheten är fortfarande en av de största flaskhalsarna när det gäller att öka produktionen av biogas. Därför bereder jord- och skogsbruksministeriet i enlighet med regeringsprogrammet nationella stöd för produktionsprocessen för biogas och återvinningen av näringsämnen. Att främja biogasproduktionen är en viktig fråga också när man tar fram den kommande CAP-planen.

Ytterligare information:

Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn 0504005193

Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 0295 16 2193

Mer från SLC