JSM: Maximiantalet säsongsarbetare utanför EU ökar med 4500

Regeringen preciserade vid förhandlingarna den 29 maj det maximala antalet säsongsarbetare som jordbruksgårdar och trädgårdsodlingar behöver vid skördetiden. Regeringen beslutade att utöver de 4 500 säsongsarbetare som det tidigare beslutats om får ytterligare 4 500 personer utanför EU anlända till landet för skördebehov inom primärproduktionen från och med den 1 juni.

Säsongsarbetare utanför EU får resa in till landet om både tillstånden för inresa och arbete är i skick och om arbetstagaren har arbetsgivarens motiveringsblankett om nödvändig inresa.

Migrationsverket fattar beslut om och behandlar största delen av säsongsarbetarnas tillståndsärenden. Det slutliga beslutet om inresa tas av Gränsbevakningsväsendet. En förutsättning för inresa är fortfarande att det ordnas förhållanden som motsvarar karantän i 14 dygn.

Migrationsverket fortsätter behandlingen av inlämnade tillståndsansökningar. Behandlingen av ansökningarna sker enligt den tidpunkt för arbetsstarten som anges i den ursprungliga ansökan.

Utöver de utländska säsongsarbetarna behövs det flera tusen arbetstagare från hemlandet. Arbetssökande som är intresserade av säsongsarbete inom primärproduktionen och bor i Finland kan söka lediga jobb på arbets- och näringsbyråernas webbplats samt tjänsten Töitä Suomesta: töitäsuomesta.fi. På webbplatsen finns också en ny telefontjänst för arbetsgivare och arbetstagare.

Migrationsverket ger säsongsarbetare information om villkoren för invandring.

Gränsbevakningsväsendet ger information om inresa.

JSM - Vanliga frågor om coronaviruset

Ytterligare information:

Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0400 291 910

Satu Haapaniemi, jord- och skogsbruksministerns specialmedarbetare, tfn 050 400 5193

Mer från SLC