JSM: Minister Leppä deltar i ett internationellt jordbruksministermöte i Berlin

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä besöker Berlin den 17-18 januari 2020. Under sin resa deltar ministern i jordbruksministermötet och i den internationella mässan Grüne Woche. Ministern har även bilaterala diskussioner med flera jordbruksministrar från EU-länder och länderna utanför EU.

Temat för jordbruksministrarnas årliga möte i Berlin (Global Forum for Food and Agriculture) är i år livsmedelssäkerhet och hållbar mat. Ministermötet samlar cirka 70 jordbruksministrar runt om i världen för att diskutera till exempel den internationella handelns roll när det gäller livsmedelssäkerheten.

– Det är viktigt att diskutera med kollegor om de globala utmaningarna inom livsmedelssektorn och också lyfta fram de lösningar som vårt jordbruk har på klimatutmaningen, säger minister Leppä. Ministern besöker också den internationella mässan Grüne Woche och öppnar Finlands avdelning på mässan. Finland fick ovanligt stor synlighet i Tyskland som ett mat- och turistland när Finland var partnerland vid Grüne Woche-mässan för ett år sedan.

– Finlands satsning förra året gav utmärkta resultat, både ur kommersiell synvinkel och med tanke på Finlandsbilden. Jag är glad över att också i år delta i mässan. Tyskland är ett av våra främsta exportländer för vi har många innovativa livsmedelsföretag vars produkter intresserar tyska kunder. Med hjälp av programmet Food from Finland arbetar vi systematiskt för att utveckla livsmedelsexporten, säger minister Leppä.

Finland har arbetat långsiktigt för att främja livsmedelsexporten bland annat genom kampanjer i detaljhandelsbutiker. Livsmedelsexporten till Tyskland ökar nu kraftigt. År 2019 var Tyskland redan Finlands tredje största exportland efter Sverige och Estland. Enligt Business Finlands förhandsbesked har exporten ökat med hela 34 procent 2019 och värdet av exporten uppgår till 117 miljoner euro.

Business Finlands program Food from Finland som har målet att främja livsmedelsexporten har finansierats av jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet.

I år är Grüne Woches partnerland Kroatien som inledde arbetet som ordförande i Europeiska unionens råd efter Finland.

Ytterligare information:
Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 400 5193, satu.haapaniemi(at)mmm.fi

Information om Business Finlands kampanjer i Tyskland och om Finlands monter på mässan Grüne Woche:
Esa Wrang, Head of Food Program, Food from Finland, Business Finland, tfn +358 400 243076 esa.wrang(at)businessfinland.fi
Lili Lehtovuori, Senior Advisor, Food from Finland, Business Finland, lili.lehtovuori(at)businessfinland.fi, tfn +43 664 254 5289

Mer från SLC