JSM: Nordligt stöd för mjölkproduktion för 2019 har fastställts

Regeringen har fattat beslut om det slutliga stödbeloppet för mjölkproduktionen under tiden januari/december 2019. Beslutet har inte några direkta statsfinansiella konsekvenser eftersom beslut om stödets maximala belopp fattas separat i samband med att stödformen godkänns. Det nordliga stödet för mjölkproduktion höjs nu med 0,2 - 0,4 cent till 7,6 - 31,0 cent per liter beroende på stödområde och -månad. I området för nordligt stöd producerades 2019 nästan lika mycket mjölk som 2018.

Stödet per liter höjs stegvis enligt stödområde så att hela den för mjölkproduktionen reserverade summan på 163,2 miljoner euro ska kunna användas fullt ut. En motsvarande komplettering har gjorts årligen när man fått slutlig information om den mjölkkvantitet som  producenterna producerat under hela året i området för nordligt stöd.

Det nordliga stödet som helfinansieras nationellt är en stödform som är anpassad till EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Det kompletterar EU:s stödsystem (EU:s direkta stöd, kompensationsersättningar, miljöersättningar och ersättningar för djurens välbefinnande) och säkrar jordbrukets och trädgårdsodlingens verksamhetsbetingelser och lönsamhet samt landsbygdens livskraft.

Ytterligare information:

Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2347, juha.vanhatalo(at)mmm.fi

Pekka Pihamaa, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2289, pekka.pihamaa(at)mmm.fi

Mer från SLC