JSM: Nötkreatur ska bära elektroniska öronmärken från ingången av 2021

Elektronisk identifiering av nötkreatur blir obligatorisk från och med ingången av 2021. Utifrån responsen från remissbehandlingen ska förordningen börja gälla cirka tre månader senare än planerat. Detta ger djurhållare och alla aktörer inom nötkreaturssektorn tillräckligt med tid för att anpassa sig till den kommande förändringen.

Reformen gäller kalvar som föds efter den 1 januari 2021. I praktiken innebär ändringen att kalvar får ett vanligt öronmärke i det ena örat och ett elektroniskt öronmärke i det andra örat (ett så kallat e-märke). Ändringsförslaget var på remiss i april. Ändringen gäller det nya nötkreatursregistret som sannolikt kommer att tas i bruk i slutet av 2021.

Elektronisk identifiering innebär att djurens individuella identifieringsmärken kan avläsas med en avläsare. Ytterligare kan identifieringsmärkena avläsas snabbare och säkrare. Även antalet felaktiga registeranmälningar minskar.

Det nya nötkreatursregistret kommer att det möjligt att lämna en anmälan om slaktdjur i registret med fullmakt från slakteriet. På detta sätt vill man minska antalet stödpåföljder som följer av felaktiga registeranmälningar samt den tid som går åt till att registrera uppgifterna.

Myndigheten kommer också att erbjuda djurhållare, slakterier och djurförmedlare en kostnadsfri applikation. Djurhållarna kan fortfarande lämna sina anmälningar också bland annat via applikationen Min Gård.

Önskemålet om en obligatorisk elektronisk identifiering av nötkreatur har kommit från producentorganisationerna inom nötkreaturssektorn samt från andra aktörer inom branschen, såsom slakterier.

På uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet gjorde Naturresursinstitutet hösten 2019 en utredning om avläsare av elektroniska öronmärken för nötkreatur samt får och getter. Utredargruppen rekommenderade att märkning av nötkreatur i framtiden ska ske med elektroniska öronmärken.

Individuell identifiering av nötkreatur är nödvändig för att kunna spåra djur och livsmedel både under normala förhållanden och i synnerhet i samband med djursjukdomar.

Mer information:
Anssi Welling, specialsakkunnig, tfn +358 295 16 2151

Mer från SLC