JSM: Om klimatkompensationsprojekten inom markanvändningssektorn görs en preliminär utredning

Jord- och skogsbruksministeriet har inlett en bred uppsättning klimatåtgärder som siktar till att betydligt stärka nettosänkan för koldioxid i jord- och skogsbruk och annan markanvändning före 2035. Den preliminära utredningen om klimatkompensationsprojekten inom markanvändningssektorn där andra aktörer kan kompensera sina utsläpp genom att på marknaden köpa markanvändningssektorns minskade utsläpp är en del av denna helhet.

Ett viktigt ytterligare incitament för att öka kolsänkorna och kollagren är de intäkter som aktörer som genomför klimatåtgärder kan eller skulle kunna få genom att sälja klimatkompensationsenheter på den frivilliga utsläppsmarknaden. Sådana säljbara enheter har tidigare främst producerats av projekt i utvecklingsländer, men också inom markanvändningssektorn i Finland har det under de senaste åren inletts ett stort antal klimatkompensationsprojekt.

Den preliminära utredningen

  • ser närmare på de pågående klimatkompensationsprojekten inom markanvändningssektorn i Finland. Utredningen handlar om projektverksamhetens principer och konsekvenser samt bland annat om hur ökningen av kolsänkorna eller kollagren har mätts, rapporterats och verifierats.
  • Utredningen kommer att ge information om hur staten kan stödja verksamheten på den frivilliga utsläppsmarknaden för att stärka kolsänkorna och kollagren i skogar, mark och våtmarker.
  • Utredningen kommer att innehålla en internationell jämförelse av hur andra länder har genomfört och reglerat klimatkompensationsprojekt inom markanvändningssektorn och vad Finland kan lära sig av dessa projekterfarenheter.
  • Ytterligare ska det utredas möjligheterna att i samband med klimatkompensationsprojekt samordna klimatmålen med bland annat målen för skogs- och jordbrukspolitiken, naturens biologiska mångfald och vattenskyddet.

Utredningen som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet och tas fram av Gaia Consulting Oy och Pellervon Taloustutkimus PTT rf ska vara klar före utgången av 2020.

Läs också:

  • Jord- och skogsbruksministeriets projekt Klimatåtgärder inom markanvändningssektorn har målet att stärka nettosänkan avsevärt (Pressmeddelandet 11.6.2020)

Mer information:

  • Tatu Torniainen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2162, fornamn.efternamn@mmm.fi
  • Anna Laine, äldre sakkunnig, chef för projektet, Gaia Consulting Oy, tfn 050 513 1260, fornamn.efternamn@gaia.fi

Mer från SLC