JSM: Siktet inställt på aktuell fångstinformation och enklare tillståndsförvaltning – jaktförordningen på remiss

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår ändringar i jaktförordningen som ministeriet sänt på remiss. Målet är att få fram mer aktuell information för viltförvaltningen och att lätta på det administrativa arbetet.

Ett förslag är att varje fällt hjortdjur i fortsättningen ska rapporteras till Finlands viltcentral inom sju dygn från att djuret har fällts. På detta sätt får viltförvaltningen snabbare aktuell information om fångsterna än nu, vilket gör det enklare att fokusera beskattningen under jaktperioden och effektiviserar övervakningen av jakten.

Även fångster av grågäss ska i fortsättningen rapporteras till Finlands viltcentral. Utifrån en mer detaljerad information om fångster kan man bättre än tidigare bedöma grågåsjaktens hållbarhet och på så sätt undvika onödiga begränsningar och samtidigt också inrikta nödvändiga jaktbegränsningar rätt.

I fortsättningen behövs det ingen jaktlicens för jakt på östersjövikare, utan vikaren ska under jakttiden kunna jagas enligt en särskild regional kvot. Detta ska underlätta elimineringen av vikare som orsakar skador på fisket och fångstredskapen samt minska den administrativa bördan vid organiseringen av jakt. Förslaget har kommit till på grund av att vikarpopulationen i Bottenviken ökat redan en längre tid.

Vidare vill man effektivisera älgjakten genom att låta använda hund vid jakten den 1 – 15 januari. Begäran om utlåtande gäller inte tidigareläggning av jakttiden för älg eller användning av hund vid jakt på vitsvanshjort och rådjur den 1 – 15 februari eftersom utlåtanden om dessa begärdes redan i juli-augusti i år. Remisstiden pågår fram till den 9 februari 2021.

Ytterligare information:

Teemu Nikula, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 162 055, teemu.nikula(at)mmm.fi

Mer från SLC