JSM: Systemet med EU-stöd för frukt i skolan utvidgas till skolor på andra stadiet

För utdelningen av mejeriprodukter och frukt i skolor och på daghem ska beviljas stöd också läsåret 2020-21. Listan över frukt- och grönsaksprodukter som ger rätt till stöd ska dock utvidgas och stödet för mjölk höjas måttligt. Samtidigt ska stödet för frukt- och grönsaksprodukter också börja gälla skolor på andra stadiet. För ekologiskt producerade produkter betalas fortsättningsvis höjt stöd.

Stödet som Europeiska unionen helfinansierar uppgår i Finland till sammanlagt ca 5,4 miljoner euro. För utdelningen av mejeriprodukter har reserverats cirka 3,45 miljoner euro och för stödet för frukt och grönsaker 1,4 miljoner euro. Omkring 500 000 euro kommer att användas för kompletterande åtgärder för att förbättra efterfrågan på jordbruksprodukter och för att upplysa ungdomar om hälsosam kost och jordbruksproduktion.

Stödet till mejeriprodukter går främst till mjölk och surmjölk, men också andra surmjölksprodukter och ostar beviljas stöd. Produkterna ska vara hälsosamma och följa Statens näringsdelegations rekommendation för skolbespisningen. Produkternas fett-, salt- och sockerhalt har begränsats och mjölken ska vara berikad med vitamin D.

Stödet för mjölk och surmjölk är 18 cent per liter. Om produkten har producerats ekologiskt, är stödet dubbelt så stort. För ost är stödet 72 cent per kilo och för surmjölksprodukter 10 cent per kilo mjölk.

Stöd för frukt och grönsaker beviljas under höstterminen från augusti till oktober och på våren från februari till april. Under höstterminen ger inhemska säsongsbaserade produkter rätt till stöd och på våren också citrusfrukter och bananer. Stödperioden har begränsats för att anslaget som är mindre än anslaget för mejeriprodukter ska räcka till.

Stödet för frukt och grönsaker är 65 procent av produkternas inköpspris och för ekologiska produkter 10 procentenheter högre. Systemet med stöd för frukt och grönsaker utvidgas nästa år också till skolor på andra stadiet.

Europeiska unionens totala årliga budget för programmet för utdelning i skolan 2017 – 2023 är 250 miljoner euro. Av denna summa upptar mejeriprodukter 100 miljoner euro och frukt och grönsaker 150 miljoner euro. En del av budgeten ska användas för kompletterande åtgärder. Summan tilldelas medlemsländerna utifrån antalet barn och den tidigare användningen.

Med stödet för utdelning av frukt och grönsaker i skolan vill man uppmuntra unga till sunda levnadsvanor och kost samt förebygga fetma.

Ytterligare information:

Pekka Sandholm, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet tfn 0295 16 2416, epost: fornamn.efternamn@mmm.fi

Jenni Anttila, överinspektör, livsmedelsverket t.0295 204 130, epost: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer från SLC