JSM, Tapio & Skogscentralen: Kommunerna villiga att förenkla systemet med tillstånd för miljöåtgärder inom skogsbruket

Enligt de nya generalplanerna har det efter våren 2017 inte längre krävts några tillstånd för miljöåtgärder i jord- och skogsbruksdominerade områden. Ändringen gäller dock inte områden med tidigare godkända generalplaner, vilket innebär att tillstånd måste sökas på samma sätt som tidigare. Projektet Skogar och planläggning har under ledning av Tapio undersökt olika sätt att förenkla tillståndssystemet. Kommunernas interna anvisningar för smärre åtgärder visade sig vara det bästa sättet.

De krav på tillstånd för miljöåtgärder i ekonomiskogar som ingår i generalplanerna före 2017 har försvårat skogsbrukets verksamhet och ökat arbetet också i kommunerna. Projektet Skogar och planläggning förenklade detta system. Samtidigt utvecklade kommunernas planläggare tillsammans med dem som svarar för tillstånden för miljöåtgärder en process som beaktar landskapsvärdena på ett bättre sätt.

- Ett enklare tillståndssystem förbättrar möjligheterna till en mångsidig skogsaffärsverksamhet, säger Niina Riissanen, forstråd vid jord- och skogsbruksministeriet. Hon säger att det också finns många andra sätt att beakta landskapet, såsom att avtala om åtgärder mellan markägaren och kommunen eller dem som använder området.

Brett deltagande i projektet

I pilotförsöken, workshopparna och andra tillställningar deltog sammanlagt över 400 representanter för kommunerna och skogsbranschen. Största delen av de kommunala aktörerna svarade i enkäten att de tror att tillståndssystemet kommer att förenklas i kommunens område i framtiden.

Att ta fram en intern anvisning för kommuner för att definiera smärre åtgärder väckte enligt enkäten mest intresse. Enligt svarspersonerna kommer anvisningen att skapa klarhet i verksamheten och göra det möjligt att i fortsättningen bevilja tillstånd för miljöåtgärder på de platser där de verkligen behövs. De bästa sätten att beakta landskapsvärdena i allmänhet är enligt enkäten ökad växelverkan och ökat samarbete samt avtal som baserar sig på frivillighet.

- Aktörerna upplever det som nödvändigt att öka samarbetet och växelverkan mellan skogsbranschen och kommunerna. Det öppna samarbetet är också avgörande när det gäller att beakta landskapsvärdena, säger projektledaren Tommi Tenhola på Tapio.

Att utveckla samarbetet mellan skogsbranschen och kommunerna fortsätter.

- Avsikten är att fortsätta arbetet med att förenkla systemet i kommunerna och öka samarbetet och växelverkan mellan aktörerna inom skogsbranschen och de kommunala beslutsfattarna, berättar Mika Salmi, projektchef vid Finlands skogscentral.

Projektet Skogar och planläggning, som finansierats av jord- och skogsbruksministeriet, slutar vid utgången av året. Projektmaterialet finns att få på projektets webbplats. Materialet riktar sig särskilt till kommunernas tjänsteinnehavare, men även skogsägare och skogsbranschaktörer har nytta av det. Materialet innehåller färdiga lösningar som kan anpassas till de lokala förhållandena.

Ytterligare information:

• Niina Riissanen, forstråd, jord- och skogsbruksministeriet, niina.riissanen(at)mmm.fi, tfn 0295 16 2339

• Tommi Tenhola, expert på miljöekonomi, Tapio Oy, tommi.tenhola(at)tapio.fi, tfn 0400 981 652

• Mika Salmi, projektchef, Finlands skogscentral, mika.salmi(at)metsakeskus.fi, tfn 029 432 4804

Mer från SLC