Kan du tyda äggkoden?

SLC - SLC agg 800x500 1

Ägget är ett enastående livsmedel. Näringsrikt, prisvärt och användbart på många olika sätt. Det är en verkligt speciell produkt med sin förtjusande figur och sin förmåga att sköta om sin egen förpackning. Det är ingen tvekan om att vi finländare gillar ägg. Vi äter omkring 12 kilo ägg per person varje år. Vår äggkonsumtion har ökat de senaste tio åren och den fortsätter stiga.

Om du brukar köpa ägg i butik har du säkert noterat att varje ägg har en märkning. Vet du vad siffer- och bokstavskombinationen berättar om ägget och dess ursprung? Tack vare den kod som stämplats på ägget kan varje ägg som säljs i butik spåras tillbaka till den gård där det värptes. Kravet på äggmärkning gäller i alla EU-länder sedan 2004. Kravet gäller dock inte ägg som producenter säljer direkt till konsumenter exempelvis via gårdsförsäljning.

Äggmärkningen berättar hur hönsen lever

Den första siffran som stämplats på ägget berättar hur ägget har producerats. I Finland produceras ägg på fyra olika sätt. I praktiken handlar det om hur hönsen lever och i vilken miljö de värper sina ägg.

0 – står för ekologisk produktion

Hönan får gå fritt och vara ute på bete under sommaren. Hon får alltid dagsljus och har möjlighet att utföra naturliga beteenden som att krafsa, sprätta, beta gräs och picka mask. Varje höna ska ha lite mer utrymme än vad som krävs i annan slags äggproduktion. Dessutom gäller strängare regler för till exempel foder, medicinering och karenstider.

1 – står för frigående utomhus

Hönan får röra sig fritt utomhus året runt. Hon har tillgång till en väderskyddad rastgård, och får picka i sig hö. Hönorna har tillgång till värpreden och sittpinnar i hönshuset och på rastgården har varje höna ett utrymme på cirka fyra kvadratmeter.

2 – står för frigående inomhus

Hönan får gå fritt i hönshuset, som kan ha olika typer av inredning i flera våningar. Dagtid rör sig hönorna mera men när det är dags att sova söker de sig gärna högre upp. Det får finnas högst nio hönor per tillgänglig kvadratmeter golvyta. I ett flervåningssystem tillåts fler hönor eftersom de har svängrum uppåt. Det ska finnas gott om värpreden och möjlighet att sprätta i ströbädd på golvet. Materialet i ströbädden är oftast av sand, sågspån eller kutterspån.

3 – står för produktion i inredda burar

Hönan kan röra sig fritt i den inredda buren och har tillgång till värprede, ströbädd och sittpinne. I inredda burar får det finnas högst 13 hönor per kvadratmeter. Sedan år 2012 kräver EU att alla burhöns ska vistas i inredda burar, som också kallas trivselburar. Den här produktionsmetoden kallas också smågruppshönsgårdar i inredda burar. Grupperna består oftast av 10–60 hönor som kan röra sig fritt i sin bur. De inredda burarna uppfyller direktiven från 2012 och är bland annat utrustade med sittpinnar. Fördelen med smågruppshönsgårdar är att gruppstorleken hålls liten.

Det är viktigt att hönorna har tillräckligt med plats, stimulans och sysselsättning. Lever de under bristfälliga förhållanden kan de bli stressade och börja hacka på varandra. I många delar av världen stympas näbbarna på hönsen för att de inte ska skada varandra. I Finland är detta inte tillåtet och hönorna får behålla sina näbbar.

Brukar du smaka på kaksmeten?

Bokstäverna i märkningens översta rad anger äggets ursprungsland. Finländska ägg har förkortningen FI. De sista siffrorna i den översta raden berättar på vilken gård ägget är producerat. Utgående från denna siffra kan konsumenten alltså ta reda på vilken producent som har levererat ägget.

Brukar du mumsa i dig resterna av kaksmeten i skålen? Det kan du gott fortsätta med, för i Finland behöver du inte oroa dig för salmonella i äggen. Finland, Sverige och Danmark är de enda EU-länder som har status som salmonellafria länder. Salmonellafria ägg är en självklarhet för finländska konsumenter, men faktum är att våra rena inhemska ägg är ett resultat av systematisk hygienkontroll och kvalitetsarbete som pågått i många år i den finländska matkedjan.

Mer från SLC