Klimathopp med hållbara val

SLC - Klimathopp Somebild Fb Final

Vad kan vi göra för en hållbarare framtid? Hur kan vi minska klimatångest hos unga? Med våra egna val kan vi bidra till en cirkulär ekonomi och bromsa upp klimatförändringen. I Hörnan på Educa-mässan diskuteras frågan fredagen den 24.1.2020 kl. 14.00-15.00 av sakkunniga i SLC, Finlands svenska 4H och Folkhälsan. 

Nora Backlund, sakkunnig inom cirkulär ekonomi, ger hållbara tips för vardagen. Kan vi hantera klimatförändringen? Annika Öhberg, sakkunnig på SLC, presenterar möjligheterna som jord- och skogsbruket erbjuder. Hur ska läraren bemöta barn och unga med ångest? Daniela Seeskari, psykolog, psykoterapeut på Folkhälsan, berättar.

Följ diskussionen på mässan i Hörnan eller via Vimeo:Vill du kommentera diskussionen kan du skriva i chatten:


Mer från SLC