Livsmedelsverket: Ansökan om ersättning för djurens välbefinnande 2021 blir försenad

Under de senaste åren har gårdarna kunnat börja ansöka om ersättning för djurens välbefinnande någon av de första dagarna i januari. Livsmedelsverket kan inte inleda nästa års ansökan enligt sedvanlig tidtabell, eftersom de nödvändiga författningarna ännu inte har trätt i kraft då.

För att inleda ansökan krävs det att statsrådet har utfärdat en förordning om ersättning för djurens välbefinnande. Förordningen drar ut på tiden, för den går att utfärda först när förordningen om en övergångsperiod för EU:s landsbygdsfond har trätt i kraft och ändringarna i landsbygdsprogrammet har lämnats till kommissionen. Författningarna behövs, eftersom den nuvarande programperioden för EU:s landsbygdsfond löper ut. Åren 2021–2022 används den nya budgetperiodens medel, men samma stöd kan sökas som under innevarande period.

Livsmedelsverket inleder ansökan om ersättning för djurens välbefinnande i jordbrukarnas e-tjänst Vipu genast när det är möjligt. Vi informerar om tidpunkten för inledandet av ansökan när den är säkerställd.

Förbindelsevillkoren för ersättning för djurens välbefinnande finns att få på webbplatsen livsmedelsverket.fi. Villkoren för åtgärderna i samband med ersättningen för djurens välbefinnande förblir oförändrade i jämförelse med den tidigare förbindelsen.

Förbindelsevillkor för ersättning för djurens välbefinnande 1.1–31.12.2021

Ytterligare information om finansiering till landsbygden och jordbruket:

https://mmm.fi/sv/-/for-landsbygden-och-jordbruket-finns-finansiering-ocksa-2021-2022


Ytterligare information om ersättningen för djurens välbefinnande:

Överinspektör Timo Keskinen

040 668 5635

timo.keskinen@ruokavirasto.fi

Mer från SLC