Livsmedelsverket: Dags att hålla koll på potatisblasten med tanke på koloradoskalbaggar

Dags att hålla koll på potatisblasten med tanke på koloradoskalbaggar I Finland har inga förekomster av koloradoskalbaggar påträffats efter sommaren 2016. Skalbaggar kan komma till Finland med luftströmmarna från både söder och öster, där de förekommer allmänt. Skalbaggar kan också ha övervintrat i finländska potatisåkrar. Det vanligaste är att koloradoskalbaggar har kommit till Finland med luftströmmar från sydost. Sydöstra Finland, Södra Savolax och Nyland är de områden där risken är störst. Det är svårt att förutse om koloradoskalbaggar kommer att följa med luftströmmarna. På området där skalbaggarna finns behövs i allmänhet samtidigt ett stor skalbaggsbestånd i ett visst utvecklingsstadium och lämpliga uppvindar. Dessutom borde luftströmmarna nå fram till Finland. Lämpliga områden från vilka skalbaggar kan komma till Finland är Mellaneuropa, Baltikum och Ryssland där koloradoskalbaggar förekommer allmänt. ”Nu borde potatisodlarna och hobbyodlarna hålla koll på potatisblasten med tanke på koloradoskalbaggar. Ju tidigare en förekomst hittas, desto lättare är det att bekämpa den. Enstaka koloradoskalbaggar har alltid då och då hittats på växtprodukter som producerats på friland såsom sallat, grönsaker, bär, plantor eller nästan vilka produkter som helst som kommer från områden där koloradoskalbaggar förekommer. Det är skäl att också beakta den här spridningsvägen så att skalbaggarna inte når potatisodlingarna i Finland”, säger överinspektör Atro Virtanen vid Livsmedelsverkets enhet för växthälsa. Observationer anmäls per telefon Livsmedelsverket uppmanar till anmälan av alla misstankar om förekomst av koloradoskalbaggar. Anmälan kan göras per telefon till numret 040 801 4407 (säkrast under tjänstetid kl. 10–16). Anmälan kan också göras tillsammans med ett foto som MMS-meddelande eller som WhatsApp-meddelande. Livsmedelsverket ger anvisningar om fortsatta åtgärder och ordnar behövliga kontroller för att säkerställa förekomsten. Misstankar kan också anmälas per e-post till adressen kasvinterveys@ruokavirasto.fi. Det är bra om du per e-post kan sända ett foto av den misstänkta skalbaggen. För kontrollerna och bekämpningen svarar Livsmedelsverkets och Närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM) inspektörer. Man ska inte själv börja bekämpa skalbaggarna, eftersom det försvårar möjligheterna att lyckas med bekämpningsåtgärderna. Skalbaggen känns igen på de svarta längsgående ränderna Vid den här tiden kan man hitta både fullvuxna koloradoskalbaggar och deras larver på potatisblasten. Den fullvuxna skalbaggen är ungefär en centimeter lång. På den gula ryggen finns 10 svarta längsgående ränder och den främre delen av ryggen är orange med svarta prickar. De nykläckta larverna är cirka 1–2 millimeter långa och ganska mörka. Larverna utvecklas snabbt och den välvda ryggen blir snart orangeröd. Huvudet är svart och nedtill på vardera sidan har larven två rader med svarta prickar. En fullvuxen larv är drygt en centimeter lång.De fullvuxna skalbaggarna och deras larver äter till en början hål i potatisbladen. Mest förstörelse orsakar larverna, då de förekommer i stort antal och äter upp bladen nästan helt. I beståndet bildar den avätna potatisblasten härdar som lätt kan urskiljas. Mera information om och bilder av koloradoskalbaggen samt anvisningar vad man ska göra vid misstanke om förekomst av skalbaggar: www.ruokavirasto.fi/sv/coloradoskalbagge Mera information: överinspektör Atro Virtanen, tfn 0295 205 187

I Finland har inga förekomster av koloradoskalbaggar påträffats efter sommaren 2016. Skalbaggar kan komma till Finland med luftströmmarna från både söder och öster, där de förekommer allmänt. Skalbaggar kan också ha övervintrat i finländska potatisåkrar. Det vanligaste är att koloradoskalbaggar har kommit till Finland med luftströmmar från sydost. Sydöstra Finland, Södra Savolax och Nyland är de områden där risken är störst.

Det är svårt att förutse om koloradoskalbaggar kommer att följa med luftströmmarna. På området där skalbaggarna finns behövs i allmänhet samtidigt ett stor skalbaggsbestånd i ett visst utvecklingsstadium och lämpliga uppvindar. Dessutom borde luftströmmarna nå fram till Finland. Lämpliga områden från vilka skalbaggar kan komma till Finland är Mellaneuropa, Baltikum och Ryssland där koloradoskalbaggar förekommer allmänt.

”Nu borde potatisodlarna och hobbyodlarna hålla koll på potatisblasten med tanke på koloradoskalbaggar. Ju tidigare en förekomst hittas, desto lättare är det att bekämpa den. Enstaka koloradoskalbaggar har alltid då och då hittats på växtprodukter som producerats på friland såsom sallat, grönsaker, bär, plantor eller nästan vilka produkter som helst som kommer från områden där koloradoskalbaggar förekommer. Det är skäl att också beakta den här spridningsvägen så att skalbaggarna inte når potatisodlingarna i Finland”, säger överinspektör Atro Virtanen vid Livsmedelsverkets enhet för växthälsa.

Observationer anmäls per telefon

Livsmedelsverket uppmanar till anmälan av alla misstankar om förekomst av koloradoskalbaggar. Anmälan kan göras per telefon till numret 040 801 4407 (säkrast under tjänstetid kl. 10–16). Anmälan kan också göras tillsammans med ett foto som MMS-meddelande eller som WhatsApp-meddelande. Livsmedelsverket ger anvisningar om fortsatta åtgärder och ordnar behövliga kontroller för att säkerställa förekomsten. Misstankar kan också anmälas per e-post till adressen kasvinterveys@ruokavirasto.fi. Det är bra om du per e-post kan sända ett foto av den misstänkta skalbaggen.

För kontrollerna och bekämpningen svarar Livsmedelsverkets och Närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM) inspektörer. Man ska inte själv börja bekämpa skalbaggarna, eftersom det försvårar möjligheterna att lyckas med bekämpningsåtgärderna.

Skalbaggen känns igen på de svarta längsgående ränderna

Vid den här tiden kan man hitta både fullvuxna koloradoskalbaggar och deras larver på potatisblasten. Den fullvuxna skalbaggen är ungefär en centimeter lång. På den gula ryggen finns 10 svarta längsgående ränder och den främre delen av ryggen är orange med svarta prickar.

De nykläckta larverna är cirka 1–2 millimeter långa och ganska mörka. Larverna utvecklas snabbt och den välvda ryggen blir snart orangeröd. Huvudet är svart och nedtill på vardera sidan har larven två rader med svarta prickar. En fullvuxen larv är drygt en centimeter lång.De fullvuxna skalbaggarna och deras larver äter till en början hål i potatisbladen. Mest förstörelse orsakar larverna, då de förekommer i stort antal och äter upp bladen nästan helt. I beståndet bildar den avätna potatisblasten härdar som lätt kan urskiljas.

Mera information om och bilder av koloradoskalbaggen samt anvisningar vad man ska göra vid misstanke om förekomst av skalbaggar:

www.ruokavirasto.fi/sv/coloradoskalbagge

Mera information:

överinspektör Atro Virtanen, tfn 0295 205 187

Mer från SLC